Glas

Nieuws

Milder weer doet gasprijs stabiliseren

Groenten & Fruit actueel zorgt wekelijks op deze website een analyse van de energieprijzen.

Olie
De sterkere dollar heeft voor een daling van de olieprijs gezorgd. De olie is geëindigd op 72,5 dollar per vat. De verwachting is dat hier de komende tijd weinig verandering in zal komen, omdat de meeste handelaren vorige week al in de kerststemming waren.
De vraag is wat er volgend jaar zal gaan gebeuren met de olieprijs. Dit zal afhankelijk zijn van het tempo waarin de economie zich herstelt, maar ook spanningen in het Midden Oosten kunnen voor een plotselinge stijging van de prijs zorgen.

Gas
Aan de stijging van de gasprijs vanwege het koude weer is een einde gekomen met het mildere weer in het vooruitzicht. De prijs voor 2011 ligt nu rond de 18,5 ct/m3. Voor 2010 is er op dit moment iets bijzonders aan de hand, de prijs voor het 1e kwartaal (Q1) is gelijk aan de prijs voor het 2e en 3e kwartaal (Q2 & Q3). Dit terwijl normaal gesproken de winter¬maanden duurder zijn dan de zomermaanden. Dit kan twee dingen betekenen: de prijs voor Q1 is te laag, of er zit nog teveel risico-opslag op de zomermaanden. De laatste is het meest waarschijnlijk, wat zou betekenen dat de prijs voor deze kwartalen nog kan dalen.

Elektriciteit lange termijn
De jaarcontracten hebben zich na de scherpe daling in de maand november weer enigszins hersteld. Vanwege de feestdagen zijn de verhandelde volumes zeer laag, daarom kan de prijsstijging dan ook niet als een trend worden gezien.
Van de ‘prijsbepalers’ voor de stroomprijs hebben de gasprijs (de koude leidt tot hogere prijzen) en de prijsvorming van emissierechten de grootste invloed. De handelaren in emissierechten zijn teleurgesteld in het gebrek aan concrete afspraken die de klimaattop in Kopenhagen (of Nopenhagen?) hebben opgeleverd. Hierdoor is de hoogst onzeker hoe de emissieprijs zich in de nabije toekomst gaat ontwikkelen.

Elektriciteit korte termijn
De markt voor handel in elektriciteit voor één dag vooruit wordt de Spotmarkt genoemd. De Nederlandse Spotmarkt is de Amsterdam Power Exchange (APX). De vooruitzichten voor de Europese Spotmarkten zijn negatief. Het verdwijnen van het koudefront, de toenemende windverwachting én de komende feestdagen zullen de vraag naar elektriciteit op korte termijn doen afnemen, wat een lagere spotprijs als gevolg zal hebben.

 Bron: Energiek2020 – Auteurs: Janneke van Veldhuizen en Marcel van der Ende (Westland Energie Services)Foto

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.