Glas

Nieuws

UPDATE: Paprika groeit tegen verdrukking in

Dit is een update van het op 17 november verschenen bericht 'Paprika-areaal groeit tegen verdrukking in' na het toevoegen van nieuwe informatie verkregen van zaadhuis Syngenta over het groene ras Sopra.

In het eerder verschenen bericht van 17 november werd over het verwachte areaal groene paprika voor 2010 vermeld dat ‘de Syngenta-rassen Consumo en Sopra stevig hebben ingeleverd ten faveure van de grovere Morraine, die uitkomt op circa 50 hectare’.  Dat is echter niet juist, meldt Syngenta. Het areaal Sopra blijft namelijk stabiel op 50 hectare. Alleen de fijnere Consumo heeft wat ingeleverd ten faveure van de grovere Morraine.

Bij groene paprika wordt ook het areaal van het ras Cupra (Enza) genoemd. Dat is echter een rode paprika.


[Oorspronkelijke bericht]

Ondanks een financieel bijzonder slecht jaar, zal het areaal paprika in 2010 verder toenemen. In alle kleuren is er een lichte areaalgroei.

Het areaal paprika zal komend jaar toenemen tot rond de 1400 hectare. De helft daarvan is rode paprika. Een inventarisatie in de praktijk leert dat het belangrijkste ras in rood wederom Spider is, met een verwacht areaal van circa 290 hectare. Van de overige Enza-rassen daalt Viper naar circa 165 hectare. Ferrari daalt naar 56 hectare en nieuwkomer Scirocco stijgt naar 48 hectare.
Van De Ruiter Seeds verdubbelt het areaal Friendly tot 50 hectare. Fantasy neemt toe tot circa 75 hectare. 

Derby verliest terrein
Het areaal gele paprika stijgt met circa 50 hectare tot ruim 350 hectare. Derby (De Ruiter Seeds) blijft met circa 200 hectare de belangrijkste speler. Het De Ruiter Seeds-ras Golden Glory verdubbelt tot circa 50 hectare.
De Rijk Zwaan-rassen Inzell en Stayer komen op 100 hectare. Westland Seeds doet mee met ongeveer 40 hectare. 

Morraine breekt door
Het areaal groen komt in 2010 uit op zo’n 200 hectare, ongeveer gelijk aan dit jaar. Het Enza-ras Spider komt op 60 hectare, Viper op 25 hectare en Jaguar 10 hectare. De fijnere Cupra is wat teruggelopen tot circa 35 hectare. De Syngenta-rassen Consumo en Sopra hebben stevig ingeleverd ten faveure van de grovere Morraine, die uitkomt op circa 50 hectare.

Oranje groeit door
Bij oranje paprika gaat het vooral om het ras Orange Glory. Hiervan zal het areaal licht uitbreiden. Westland Seeds ‘doet’ 5 tot 10 hectare, waarmee het areaal de 100 hectare nadert. 

Bron: gfactueel.nl - Auteur: Theo Brakeboer


Of registreer je om te kunnen reageren.