Glas

Nieuws

Teeltanalyse: staartje van teelt valt tegen

Het staartje van de teelt valt soms tegen door te veel gele kronen (o.a. Plaisance, Tourance, …), te veel Pepino-print, te veel uitval door gele stengels of schimmelaantastingen. De prijs voor ‘extra kwaliteit’ is al niets, die voor de mindere kwaliteitsklassen is nog lager.

Ondanks het zachte weer van dit moment, valt de rijping na ethrelbehandelingen wat tegen bij sommige telers. Hierbij is de kop soms weer iets te fijn of te laat eruit gehaald in september. In dat geval is het verstandig om volgend jaar 5 à 7 dagen eerder te koppen. Het komt inderdaad maar op een paar dagen meer of minder aan. Ook in het geval van wat meer Botrytis, gele stengels of zelfs Phytophtora (vooral onder de goten of waar het gewas nat geworden is door binnenvallende regen, is het gewas wat eerder rijp gemaakt dan voorzien.

Trend naar vroeger planten
Heel wat telers zijn aan het schoonmaken, met de teeltwisseling bezig of gaan er nu mee beginnen. Het is nu al duidelijk, dat er wat vroeger geplant zal worden. Een reden is omdat de ziektedruk iets te groot werd en dus vroeger is geruimd, een andere reden is omdat men hoopt op betere prijzen in het begin van het seizoen, zodat, zodat de middenprijs op jaarbasis iets hoger uit zal komen. Dit waren ook het voorbije jaar de enige telers die bijna jaarrond draaiden. Ofwel wordt er iets eerder gezaaid, ofwel worden de planten wat kleiner naar huis gehaald, wat het bijkomend voordeel heeft dat de factuur bij de plantenkweker wat minder hoog uitvalt. De planten kleiner naar huis halen, wordt iets meer in Nederland dan in België gedaan.


Kijk voor meer teelttips over sturing in november


Zettingsnelheid kan uitgedrukt worden als het aantal dagen tussen de zetting van de eerste vrucht en de laatste aan de tros. Tijdens en juist na de warme week 27 (14700 J/cm²/wk) is de zettingsnelheid gelijk voor de drie teelten. In week 31, normaal zomerweer, vier weken na het extreme weer bemerken we verschillen tussen de tuinen. Tuin B realiseert een gelijkmatige, snelle zetting en zal betere kwaliteit op de markt brengen. Behoud van groeikracht is een van de succesfactoren.

Bron: DeGroentenenFruit.nl – Auteurs: Gerrit Hendrikx & Peter Stradiot

Foto

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.