Glas

Nieuws

Subsidieregeling MEI weer overschreden

De belangstelling voor de subsidie marktintroductie energie-innovaties (MEI) is weer zo groot dat er voor zes miljoen meer is aangevraagd dan er beschikbaar is.

Dat meldt Dienst Regelingen. De subsidie is bedoeld voor tuinders die in hun energiesystemen willen innoveren en waarmee tegelijkertijd de CO2-uitstoot wordt verminderd. De bedoeling is ook dat met deze subsidie telers minder afhankelijk worden van aardgas.

Overschrijding budget
Het ministerie van LNV stelde bij de laatste openstelling van de MEI-regeling 14 miljoen beschikbaar, maar het totaalbedrag van de 25 subsidieaanvragen die binnenkwamen, komt uit op ruim 20 miljoen euro. Van het aangevraagde subsidiebedrag heeft 5 miljoen betrekking op de semi-gesloten kassystemen en 15 miljoen op de overige systemen, waaronder aardwarmteprojecten vallen.

Vooral aardwarmte en biomassa
Voor de subsidie voor semi-gesloten systemen zijn er 8 aanvragen ontvangen, voor de subsidie voor overige energiesystemen 17 aanvragen. Bij die laatsten gaat het om 7 aardwarmteprojecten, 5 biomassaprojecten, 3 bio-vergistings- of vergassingsprojecten en 2 ‘overige systemen’.

De aanvragers van de subsidie krijgen voor 1 maart bericht.

Bron: gfactueel.nl – Auteur: Ellis Langen

Ellis Langen

Of registreer je om te kunnen reageren.