Glas

Nieuws

Resthout bewaren voor glastuinbouw

Het gebruik van resthout en snoeihout als brandstof in hout-WKK's of kachels is het meest efficiënt in de glastuinbouw.

De overheid moet daarom het beleid voor gebruik van biomassa hierop aanpassen. Zo wordt voorkomen dat grote elektriciteitscentrales de volumes als brandstof opnemen, waardoor krapte ontstaat.

Dat blijkt uit het rapport Met groene kracht vooruit van het programma Kas als energiebron van het Productschap Tuinbouw (PT) en het ministerie van LNV.

Onderzoek
Onderzoekers van Cogen Projects en Wageningen UR deden onderzoek naar de potentie van biomassa in de glastuinbouw. Vooral de houtige biomassa biedt kansen voor de glastuinbouw. Al signaleren de onderzoekers een mogelijk toekomstige krapte als grote elektriciteitscentrales ook de binnenlandse houtmassa gaan meestoken. Nu nog importeren deze centrales hout, maar dat kan veranderen. De volumes van deze centrales zijn zo groot dat het hele Nederlandse resthout in die ovens past.

Hoge rendement
Toch heeft de glastuinbouw een groot voordeel, door het hoge rendement. De warmtekrachtkoppeling voor hout van een tuinder in Friesland levert een rendement van 100 procent, waarbij bijstoken in een kolencentrale een rendement heeft van 36 procent.
De kansen voor biomassa en met name houtstook in kassen liggen vooral buiten het Westland, met een nadruk op Brabant, Gelderland, Drenthe en Noord-Friesland. Daar komt veel lokale biomassa beschikbaar. De toepassing van hout is van alle biomassasoorten het verst gevorderd in de teelt.

Samenwerking stimuleren
Het Productschap Tuinbouw wil samenwerking met de houtsector en Staatsbosbeheer stimuleren en succesvolle investeringen meer naar buiten brengen om onbekendheid bij telers weg te nemen.

In 2011 wil de tuinbouw 100 hectare kas verwarmen met ketels met biobrandstoffen (voornamelijk hout) en 30 hectare met een Bio-WKK. Dat kasareaal met biomassa moet in 2020 zijn gegroeid naar 300 hectare voor ketels en ongeveer 500 hectare voor Bio-WKK.


Bron: AGD

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.