Glas

Nieuws

Provincie zet nieuwe stap voor komst tuinbouw

Met de vaststelling van het provinciale bestemmingsplan, de exploitatie-opzet en de Milieu Effect Rapportage (MER), hebben Gedeputeerde Staten van Brabant een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van grootschalige glastuinbouw en bedrijvigheid bij Dinteloord.

De inhoud van bestemmingsplan en MER waren op 1 juli al bekendgemaakt. Volgende stap is de bespreking door verschillende commissies van Provinciale Staten. Als die ook instemmen, start de inspraak; een belangrijk moment dus voor (belangen)organisaties.

Goedkeuring
Het definitieve akkoord tussen de gemeente Steenbergen en de provincie over het Agro Food Cluster ligt in december ter goedkeuring voor bij de Steenbergse gemeenteraad.

Bron: BN De Stem

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.