Glas

Nieuws

CO2-handel stimuleert duurzame energie

De komende financiële afrekening op de uitstoot van CO2 zal het sneller interessant maken om te investeren in vormen van duurzame energie.

Als in 2013 alle bedrijven te maken krijgen met het kopen van emissierechten voor de geproduceerde hoeveelheid CO2, kan dat het rendement van de huidige WKK’s nadelig beinvloeden. Duurzame energietoepassingen zijn dan niet meer alleen maar een overweging vanuit imago-verbetering, maar kunnen ook financieel interessant worden.

Voor de energievoorziening op langere termijn is het dan ook goed om na te denken over kansen voor het gebruik van niet-fossiele brandstoffen.

Subsidies benutten
Tijdens een workshop ‘de weg naar verduurzaming’, verzorgd door Agro AdviesBuro en gefinancierd door het PT, kregen telers de diverse opties voor duurzaam energiegebruik te horen, met een indicatie van de (economische) haalbaarheid. Het financiële rendement is meestal heel sterk afhankelijk van beschikbare subsidies.

Bron: gfactueel.nl – Auteur: Peter Visser

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.