Glas

Nieuws

Nieuwe Telen economisch perspectiefvol

Energiezuinig telen met luchtontvochtiging blijkt teelttechnisch en economisch haalbaar.

Tijdens een Breakfast Briefing op de Horti Fair werden economische berekeningen getoond, waaruit blijkt dat ‘Het Nieuwe Telen’ financieel rendabel is, zoals dat toegepast wordt op het Improvement Centre. Ook de beoogde kilo-opbrengsten en energiebesparingen liggen nog gunstiger dan de prognoses.Vooral voor kleinere bedrijven, en bedrijven met een relatief kleine WKK, lijkt de energiebesparing met veel schermen en luchtontvochtiging interessant.

Rendabele investering
Bij tomaat werd voor het Nieuwe Telen een negatief saldoverschil van 40 cent berekend ten opzichte van een standaard teelt met WKK. Met hogere gasprijzen dan de als uitgangspunt gekozen 20 cent per kuub, of bij het gebruik van subsidieregelingen, slaat dit echter al om naar een duidelijk positief saldo. Daarbij staat er een aanpassing van de MEI-regeling op stapel, waarbij investeringen in de combinatie van schermen en buitenluchtaanzuiging onder het afgeschermde deel van semi-gesloten telen vallen. Hierdoor hoeft niet geconcurreerd te worden met andere duurzame projecten, zoals aardwarmte, zodat de kans op honorering van de subsidie groter wordt.De meerinvestering van ongeveer 10 euro per vierkante meter zal in deze tijd lastig te financieren zijn. Maar bij nieuwbouw weegt dit bedrag ruim op tegen bespaarde investeringen door een lager benodigd WKK-vermogen.

Koeling nu nog niet interessant
Bij aanvullende koeling daalde het berekende saldo met 2,20 euro. Die koeling is, ondanks de bijbehorende meeropbrengsten, nog niet rendabel. De warmtepomp vraagt namelijk meer elektra, die dan niet teruggeleverd kan worden aan het net, nog los van de hoge investeringen in aquifers en warmtepomp. In de vervolgproef tomaat op het Improvement Centre van volgend jaar zullen de koelers dan ook uit de kas gehaald worden. Verder is dan nog specifieker te zien welke specifieke bijdrage de buitenluchtaanzuiging aan de resultaten levert. Een andere wijziging voor de komende teelt is de toepassing van AC-folie bij tomaat.

Bron: DeGroentenenFruit.nl – Auteur: Peter Visser


Berekeningen: 

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.