Glas

Nieuws

LEDs nu al interessant

Tijdens een Breakfast Breafing op de Horti Fair stond de vraag centraal of LEDs al economisch rendabel toepasbaar zijn in de tuinbouw, of dat nog vijf jaar gewacht zal moeten worden.

Johan Kievit van TNO deelde eerst resultaten van onderzoek in tomaat en paprika van dit jaar. Er bleek een duidelijke energiebesparing mogelijk. Paprika gaf een snelle eerste zetting en vroege rode productie, met een hoge vruchtkwaliteit.
Toch zijn er nog knelpunten die opgelost moeten worden. Zo kan de fotosynthese prima in gang gezet worden, maar valt er nog veel te leren over de sturing van het assimilatentransport daarna naar de vruchten. ook de worteldruk vraagt verdere stimulering, waar meer licht in het groene spectrum een rol bij lijkt te spelen.
 
Kleinschalig beginnen
Kievit is er van overtuigd dat LED-belichting nu al economisch uit kan, maar hij vindt het risico toch nog te groot om er een kas mee vol te hangen. Eerst moeten telers meer handvatten krijgen om het LED-licht altijd effectief genoeg te kunnen benutten, wat voorwaarde is om de teelt onder LEDs betrouwbaar rendabel te maken.
In de zaal werd gereageerd dat telers brede productie- en energievoordelen van LEDs zouden moeten benutten zodra dit kan, en niet afwachten tot onderzoekers resterende details in optimale teeltsturing opgelost hebben.
 
Overheidsstimulans blijft achter
In de zaal ontstond verder discussie over de stimulering van LEDs en LED-onderzoek in de praktijk. Innovatiegelden komen heel moeilijk en laat beschikbaar, waardoor de kans bestaat dat resultaten van een aantal komende onderzoeksprojecten niet openbaar worden. Dit vertraagt het beschikbaar komen van ontbrekende kennis, om een teelt onder LEDs betrouwbaarder succesvol te maken.

In sommige teelten, zoals meerlagenteelten, zijn LEDs al veel eerder economisch toepasbaar dan in vruchtgroenten. Telers daarvan lopen er echter tegen aan dat zij nog geen subsidie-gelden voor energiebesparende investeringen in LEDs los kunnen krijgen, omdat er in de teelttechnisch veel complexere vruchtgroenteteelten nog kennis-beperkingen zijn. Dit vormt volgens hen ook een rem op de bredere stimulering van LEDs in de tuinbouw.


Bron: DeGroentenenFruit.nl – Auteur: Peter Visser

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.