Glas

Nieuws

Garantiefonds noodzaak voor aardwarmte

Afdekking van het risico van een mislukte boring is de belangrijkste voorwaarde om aardwarmte succesvol te maken in de tuinbouw.

Tijdens een Breakfast Breafing op de Horti Fair gaf Ad van Adrichem, van tomatenteeltbedrijf Duijvesteijn in Pijnacker, aan dat hij een afdoend garantiefonds miste voor aardwarmteboringen. “Dat is het grootste knelpunt. Met het huidige garantiefonds kunnen we niets. De premies zijn te hoog, en de dekking is niet reëel. Pas bij een opbrengst die minder is dan 90 procent van de verwachte capaciteit, wordt er uitgekeerd. Dus als je economisch een gemiddelde capaciteit van 150 kuub water per uur nodig hebt, en er komt maar 70 kuub per uur uit, dan krijg je niets.“ Dat bedrijfsrisico is veel te groot. De kans dat de watertemperatuur op een bepaalde diepte veel lager uitvalt dan de prognose, is minimaal.

Samenwerking
Duijvesteijn zet het geplande aardwarmte-project voort, ondanks dat vooraf was berekend dat het pas boven een gasprijs van 28 cent economisch interessanter zou worden dan WKK’s. De aantoonbare duurzaamheid naar de afnemers, en de kans op weer stijgende gaskosten, blijven voldoende reden om door te zetten.

Bij de oriëntatie op aardwarmte kwam Duijvesteijn er achter dat de TU Delft in hetzelfde winningsgebied naar aardwarmte wilde boren. Daarom is samenwerking gezocht, die goed verloopt. Ook potplantenkweker Ammerlaan zit in dit verband. In plaats van tijdrovende concurrerende winnings-aanvragen te doen, doet TU-Delft één vergunningsaanvraag, waarbij Duijvesteijn een intentieverklaring heeft getekend om mee te doen. De warmtebronnen van de drie deelnemende partijen komen relatief dicht bij elkaar te liggen.

Afstemming warmtevraag
De boring bij Duijvesteijn zal een investering van ongeveer 6 miljoen euro vragen. De installatie zal rond 6,5 megaWatt thermisch aan warmte gaan leveren.In de zomer de aardwarmte niet volledig kunnen benutten op zijn bedrijf. In de winter blijft een warmtetekort over, dat aanvullend met de WKK ingevuld moet worden. De teler gaat er vanuit dat de bron 7.800 uur per jaar vollast kan draaien.

Bron: DeGroentenenFruit.nl – Auteur: Peter Visser

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.