Glas

Nieuws

Afvoer digistaat borgen

Bij toepassing van vergisting, is het vooraf goed regelen van de afvoer van reststromen (digistaat) belangrijk.

Rendabel gebruik van biomassa-WKK’s vraagt een goed langere termijn contract voor de inkoop van grondstoffen. Bij vergisting kunnen echter ook de afvalkosten van het achterblijvende digistaat flink oplopen.
Naast het uitrijden over het land, wat regelgevingtechnisch lastig is, kunnen er ook meststoffen van gemaakt worden. Met nieuwe membraantechnieken valt de hoeveelheid digistaat ook te reduceren, zodat het restant op het riool te lozen is.
Tijdens een themadag van de projectgroep biomassa & WKK werden deze onderwerpen besproken, maar ook bijvoorbeeld de benutting van CO2 en verhoging van het elektrisch rendement met turbines. Meer hierover is te lezen in weekblad Groenten & Fruit van week 40.
Bron: DeGroentenenFruit.nl – Auteur: Peter Visser

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.