Glas

Foto & video

Fotoreportage: algenteelt in de kas

In Bleiswijk heeft Wageningen UR glastuinbouw zes bioreactoren in gebruik genomen voor onderzoek naar de teelt van algen.

Foto

  • De opstelling van de bioreactoren voor algen.

  • De entvloeistof met de juiste algenstam...

  • ...wordt in het systeem gebracht.

  • Regelunit die zorgt voor de juiste samenstelling van de lucht en het water met algen in het systeem.

  • De lucht in de buizen, met daarin hoge CO2-concentraties, zorgt dat de algen in het water altijd voldoende koolstof als voeding ter beschikking hebben.

  • Dankzij de golfbeweging blijven de doorzichtige buiswanden vrij van alg-aangroei.

  • Regelunit die zorgt voor de juiste samenstelling van de lucht en het water met algen in het systeem.

  • Van hieruit wordt het water door de buizen gepompt.

Of registreer je om te kunnen reageren.