Glas

Foto & video laatste update:25 jan 2011

Lege kas in goede staat houden

Onderhoud en verzekering moeten ook bij leegstaande kassen op peil blijven, zodat ze hun waarde behouden voor toekomstige kopers. PinC Agro voert op verschillende glasbedrijven een nul-meting uit, om zo een checklist op te kunnen stellen voor het goed ‘conserveren’ van kassen en installaties die tijdelijk buiten bedrijf zijn. Lees hierover meer in de weekeditie Van Groenten & Fruit actueel in week 5.

Foto

 • Uit de nul-metingen zal een bruikbaar onderhoudsplan komen dat de verzekerbaarheid en het waardebehoud van leegstaande kassen waarborgt.

  Uit de nul-metingen zal een bruikbaar onderhoudsplan komen dat de verzekerbaarheid en het waardebehoud van leegstaande kassen waarborgt.

 • Kapotte ruiten verhogen de kans op schade bij storm.

  Kapotte ruiten verhogen de kans op schade bij storm.

 • Onkruid mag ook in een langdurig ongebruikte kas geen kans krijgen.

  Onkruid mag ook in een langdurig ongebruikte kas geen kans krijgen.

 • Silo’s, waterleidingen en bemestingsinstallaties mogen bij vorst niet kapot kunnen gaan door bevriezing.

  Silo’s, waterleidingen en bemestingsinstallaties mogen bij vorst niet kapot kunnen gaan door bevriezing.

 • Ook de ontsmetter moet afgetapt worden en gereinigd van mestof- en zuurresten.

  Ook de ontsmetter moet afgetapt worden en gereinigd van mestof- en zuurresten.

 • Alle bedrijfsinstallaties worden kritisch op hun onderhoudsstatus onderzocht.

  Alle bedrijfsinstallaties worden kritisch op hun onderhoudsstatus onderzocht.

 • Stoppenkasten zonder deugdelijke afdekplaten zijn gevoelig voor waterschade…

  Stoppenkasten zonder deugdelijke afdekplaten zijn gevoelig voor waterschade…

 • …waarbij ook een deugdelijke opvanggoot voor lekwater niet mag ontbreken.

  …waarbij ook een deugdelijke opvanggoot voor lekwater niet mag ontbreken.

 • In de loods wordt gecontroleerd op eventuele opslag van brandgevaarlijke materialen. Zitten er in de tijdelijk gestalde caravans en campers bijvoorbeeld geen gasflessen meer?

  In de loods wordt gecontroleerd op eventuele opslag van brandgevaarlijke materialen. Zitten er in de tijdelijk gestalde caravans en campers bijvoorbeeld geen gasflessen meer?

 • Bij de klimaatcomputer worden de benodigde (alarm)instellingen gecontroleerd, zoals stormkieren trekken en het vorstvrij houden.

  Bij de klimaatcomputer worden de benodigde (alarm)instellingen gecontroleerd, zoals stormkieren trekken en het vorstvrij houden.

 • Een bassin met ongebruikt water kan eerder overstromen, als de overloop-capaciteit beperkt is ten opzichte van de inloop-buizen.

  Een bassin met ongebruikt water kan eerder overstromen, als de overloop-capaciteit beperkt is ten opzichte van de inloop-buizen.

Redactie GFActueel

Of registreer je om te kunnen reageren.