Glas

Achtergrond

Markt: Hoge pieken en diepe dalen in prijsvorming paprika

Dit jaar zijn de prijzen van paprika historisch hoog en laag. Uitbreiding van het areaal en schommelingen in de productie zorgen voor grote prijsfluctuaties. De inwendige kwaliteit laat ook wat meer te wensen over.

Het areaal paprika’s is dit jaar in Nederland met 50 hectare uitgebreid. De kleur rood is met 30 hectare toegenomen en oranje met 20 hectare. Het was de vraag welk effect deze uitbreiding op de prijs zou hebben.

“Vanaf het begin van het paprikaseizoen waren de prijzen van paprika in aanloop naar Pasen goed en hoog”, zegt Ton van Dalen, directeur Oxin Growers. “Bij de rode paprika stegen de prijzen zelfs tot boven de € 5 per kilo. Dan is het afwachten wat er na Pasen gebeurt met de prijzen. Tot en met week 18 zijn de prijzen van alle kleuren paprika’s goed geweest. Vooral bij de rode paprika’s waren de prijzen gemiddeld 15 procent hoger dan vorig jaar. En kijken we naar geel en oranje, dan lagen de prijzen gemiddeld op hetzelfde niveau als 2020. Groen lag er net iets onder, maar dat komt omdat de prijzen van deze paprika in het begin van het seizoen iets lager waren in vergelijking met afgelopen jaar. Al met al toch een acceptabele prijsvorming.”

Vraag en aanbod uit balans

Vanaf begin mei richting Pinksteren kwam er een behoorlijke dip in de prijs van paprika’s. “Door hoge producties, lage vraag vanuit de retail en geen geweldig weer waren de prijzen zelfs historisch laag. Vraag en aanbod waren toen duidelijk niet in balans. De retail had geen acties gepland, omdat de weken ervoor de prijzen hoog waren. Dan zijn ze hier voorzichtig mee. Als dan de producties toenemen, is er te veel aanbod.”

Doordat de paprikaprijzen naar een matig niveau waren gezakt, ging de retail weer acties plannen. Begin juni waren deze in de winkelschappen te vinden. Vooral voor rood en groen gaf dit enig prijsherstel. Bij geel en oranje viel dat ietwat tegen.

De lage prijzen hebben tot de eerste week van augustus aangehouden

Vincent Theelen, productmanager Royal Zon

Zeer lage zomerprijzen

Juli was prijstechnisch een lastige maand. “De maand startte met extreem hoge producties met als gevolg, mede door de vakantietijd, zeer lage prijzen”, zegt Vincent Theelen, productmanager Royal Zon. “De lage prijzen hebben tot de eerste week van augustus aangehouden. Logisch, want het duurt even voordat een grote aanvoer door de markt is opgenomen.”

De extreem hoge producties zijn begin augustus gevolgd door bijzonder lage aanvoeren, waardoor de prijzen weer stegen. “De prijzen waren met 3,50 euro/kg hoog voor de tijd van het jaar. Daar staan wel weinig kilo’s tegenover.”

Inwendige gebreken

Dit jaar kenmerkt zich door weinig licht en wisselende zetting, waardoor er veel schommelingen in de producties zijn. “De aanvoer en prijzen van paprika’s gaan meer op en neer dan andere jaren. Er waren periodes met een paar vruchten en met heel veel paprika’s. Dat maakt het al met al een erg lastig afzetjaar”, aldus de productmanager.

Door het wisselende en matige weer is er dit jaar bij paprika een hoog percentage van inwendige gebreken. Van Dalen: “Het ene ras is er meer gevoeliger voor dan het andere, maar over het geheel hebben we er meer last van dan andere jaren. Een hele zorg voor de telers, die goed moeten opletten en waar het kan uitsorteren.”

De vakanties, die op de een of ander manier toch van invloed zijn op de vraag, zijn afgelopen en de producties nemen niet echt toe

Ton van Dalen, directeur Oxin Growers

Oplopende prijzen

“In week 32 zien we bij rood, geel en oranje de prijzen weer oplopen. Bij rood en oranje is de gemiddeld prijs € 2,50 per kilo en bij geel gemiddeld € 3 per kilo. Groen blijft achter met € 1 per kilo. Normaal is de prijs van groen al lager, maar in verhouding nu wel erg laag”, laat de directeur weten.

Volgens Royal Zon liggen tot en met week 32 de gemiddelde seizoensprijzen voor rood op hetzelfde niveau als vorig jaar. Voor groen is dat hoger; voor geel een stuk lager en voor oranje zelfs heel veel lager dan in 2020. De productmanager tekent erbij aan dat dit niet voor iedere teler zo hoeft te zijn vanwege een ander teeltregime.

Positief najaar verwacht

Voor het najaar ziet het er positief uit. Van Dalen verwacht voor de komende weken dat de vraag naar paprika zal toenemen. “De vakanties, die op de een of ander manier toch van invloed zijn op de vraag, zijn afgelopen en de producties nemen niet echt toe.”

Voor volgend jaar wordt stabilisatie van het paprika-areaal verwacht. Wel liggen er uitdagingen bij oplopende kosten van energie, arbeid en grondstoffen. “Welk effect zal dat op de kostprijs hebben? Als telerscoöperatie bekijken we hoe we de afzetcontracten omhoog kunnen krijgen. Dat zal nog een hele toer worden.”

Areaalcijfers

Volgens de CBS-cijfers is het totale areaal van paprika’s in Nederland van 1.400 hectare in 2010 gegroeid naar 1.530 hectare in 2020. Het areaal groene paprika’s is in die jaren gedaald van 200 naar 130 hectare. De rode paprika’s zijn in areaal gestegen van 740 naar 850 hectare. In 10 jaar tijd is bij de gele paprika’s de oppervlakte van 310 hectare gelijk gebleven.

In 2020 is er sprake van 110 hectare oranje paprika’s. Volgens een opgave van de Oranje Paprika Vereniging stond er in 2010 120 hectare. Dat was toen een explosieve uitbreiding met 20 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Vorig jaar stond er volgens GroentenFruit Huis 104 hectare aan verschillende kleuren (gele, oranje en rode) zoete puntpaprika’s. Areaalcijfers van puntpaprika in 2010 zijn niet bekend.

Stel zelf marktgrafieken voor paprika samen op GFactueel.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.