Glas

Achtergrond

Nieuw hoofdstuk Hartman, ondanks twijfel rechters

Wie de openstaande rekening betaalt voor het faillissement van teeltbedrijf A.C. Hartman bv is nog volstrekt onduidelijk.

Waarschijnlijk staan alle hoofdrolspelers dit najaar opnieuw voor verschillende rechters. Hoofdrolspelers zijn Rabobank (via de curator van Hartman bv), The Fruit Farm van Hein Deprez en erven Hartman.

In de eerste gerechtelijke procedures vonden verschillende rechters het bewijs te dun. Het handelen van wijlen Willem Hartman kon niet direct oorzaak zijn van de neergang van het bedrijf. In hoger beroep dit najaar wordt die pijnlijke geschiedenis opnieuw opgerakeld.

Overname nooit afbetaald

Er zijn feitelijk twee rechtszaken. Na de koop in 2017 door The Fruit Farm is de aankoopsom van € 7 miljoen voor het teeltbedrijf Hartman nooit volledig voldaan door The Fruit Farm. Dit bedrijf van Hein Deprez vindt dat zij dat niet hoeven te betalen omdat zaken verborgen gehouden zijn, zoals de verkoop van klasse 2-product. De erven Hartman vinden uiteraard dat de transactie moet worden voltooid. Komend najaar start naar verwachting het hoger beroep in deze bodemzaak en worden getuigen opnieuw gehoord.

Tweede rechtszaak

Die eerste zaak is van belang voor Rabobank. Die is in het faillissement van Hartman de belangrijkste schuldeiser. In deze afwikkeling volgt waarschijnlijk ook weer een nieuw proces tegen de erven Hartman. De curator maakt op 13 juli bekend of dat hoger beroep er komt. Eerder had de rechter in deze zaak ook weinig op met de bewijsvoering tegen Hartman.

Uit de bewoordingen van de curator lijkt dat hoger beroep er toch te komen, als ze spreekt over een zaak met lange adem. De Rabobank heeft er belang bij dat het handelen van Hartman opnieuw wordt beoordeeld door een rechter. De curator heeft de boekhouding bovendien doorzoekbaar gemaakt, waardoor deze kan worden gebruikt in hoger beroep. Mocht de curator niet besluiten tot een hoger beroep, kan de Rabobank die zaak overigens zelf ook nog voeren. Dan moet de bank daarvoor wel afstand doen van een deel van de boedel.

Overigens had de Rabobank sinds 2015 de financiële teugels bij Hartman feitelijk in handen in een bijzonderbeheer-traject.

Lees ook: Tonnen emissieboete CO2 dreigt in zaak Hartman

Of registreer je om te kunnen reageren.