Glas

Achtergrond

Miljarden naar CO2-opslag roept vragen op bij sector

De glastuinbouw vreest dat forse steun voor CO2-opslag zijn eigen dossier energietransitie kan raken.

Vier multinationals die CO2 in de zeebodem willen opslaan, krijgen ruim € 2,1 miljard subsidie uit de SDE++-regeling. Voor de glastuinbouw kan deze ontwikkeling minder gunstig zijn. Ten eerste is het voor de multinationals voordeliger om CO2 onder zee op te slaan dan aan de glastuinbouw te leveren. Ten tweede er blijft minder SDE++ -subsidie over voor duurdere vormen van CO2-reductie, zoals geothermieprojecten.

Porthos, het samenwerkingsverband van Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products, wil vanaf 2024 jaarlijks 2,5 miljoen ton CO2 gaan afvangen. Deze zal via pijpleidingen worden vervoerd naar een leeg gasveld voor de Nederlandse kust. De bedoeling is dat ook afvalverwerkingsbedrijven hiervan gebruik gaan maken.

Sleutel bij afvalverwerkers

Glastuinbouw Nederland en Ocap hebben voor de toekomstige CO2-voorziening in de glastuinbouw hun pijlen gericht op de afvalverwerkingsbedrijven, omdat die voor 70% biogene CO2 produceren. In de zomer produceren deze bedrijven echter te weinig CO2 om de glastuinbouw te voorzien. Het idee is dan om te swappen: in de zomer wordt CO2 gebruikt van afvalverwerkingsbedrijven en van de grote industrie; in de winter wordt biogene CO2 opgeslagen. Hiervoor zijn echter nog wel aanpassingen in de wet nodig.

Bronnen CO2

Afvalverwerkingsbedrijven staan welwillend tegenover dit idee, maar zullen daar toch niet in meegaan als onderzeese opslag veel kosten kan besparen. Glastuinbouw Nederland en Ocap voeren samen een lobby bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om dit toch mogelijk te maken. Wil de glastuinbouw straks fossielvrij zijn, dan is het belangrijk om CO2 uit andere bronnen te krijgen, stellen de organisaties.

Tegenslag sector

„Na de verhoging van de ODE op netstroom dreigt dit een tweede grote tegenslag te worden op weg naar verduurzaming”, zegt Alexander Formsma, energiedeskundige bij Glastuinbouw Nederland. “Bovendien zullen goede maar iets minder efficiënte projecten lager op de ranking van de SDE++-subsidie komen, zoals geothermieprojecten.”

“Er zal snel een overeenkomst moeten komen”, zegt Ocap-woordvoerder Robert Jan Pabon. Toch is hij optimistisch dat er uiteindelijk een werkbare oplossing komt. “Het kan toch niet waar zijn dat de industrie subsidie krijgt om haar afval onder het kleed te vegen, terwijl de glastuinbouw het kan hergebruiken.”

Of registreer je om te kunnen reageren.