Glas

Achtergrond

Meer consumptie nodig voor hogere komkommerprijzen

Het komkommerseizoen kende een positieve start, maar had in april een behoorlijke prijsdruk. Uitbreiding van teeltareaal en hogere productie zorgen voor lagere prijzen. Teeltwisseling moet balans in aanbod en vraag brengen.

Het komkommerseizoen in de Nederlandse kassen is positief van start gegaan. De prijsontwikkeling zag er goed uit en de volumes werden goed opgenomen in de markt. In april kwam er druk op de prijzen door hoge aanvoer van zowel onbelichte als belichte teelten. In week 17 lag de prijs van de 35-ers rond een dubbeltje per stuk.

Biologische komkommers naast gangbare komkommers in de schappen bij een Jumbo-filiaal. - Foto: Ton van der Scheer
Biologische komkommers naast gangbare komkommers in de schappen bij een Jumbo-filiaal. - Foto: Ton van der Scheer

Corona-effect

“We hebben nog steeds met een corona-effect te maken”, zegt Ton van Dalen, commercieel directeur van Oxin Growers. “Komkommer is een retailproduct, maar wordt ook veel in de foodservice en horeca gebruikt. Deze sector was de afgelopen maanden vanwege de coronamaatregelen gesloten en zijn nu mondjesmaat weer open. Ook vanuit Engeland was om die reden de afname minimaal.”

Historisch gezien is er in het voorjaar altijd wel prijsdruk. “In vergelijking met vorig jaar zitten we nu op een vergelijkbaar prijsniveau. In de laatste twee weken van april was de gemiddelde prijs over alle sorteringen vorig jaar 16 cent en dit jaar 18 cent. Van januari tot en met april is het gemiddeld 28 cent, inclusief belichte komkommers. Vorig jaar was dat eveneens 28 cent.”

In vergelijking met vorig jaar zitten we nu op een vergelijkbaar prijsniveau

Door teeltwisseling zijn niet alle hectares in volle productie en komt er wel ruimte in de markt. Van Dalen: “Hierdoor zakt de prijs niet verder en blijft op een bepaald niveau. De prijzen trokken begin mei weer iets aan naar 18 cent voor de 35-ers en 22 cent voor de 40-ers.” Het mooiere weer, de (verdere) opening van de horeca en meer afname door Engeland kunnen positieve signalen zijn voor aantrekkende prijzen.

Uitbreiding areaal

Het areaal komkommers in Nederland is dit jaar naar schatting met 30 tot 40 hectare uitgebreid naar 620 hectare. “Deze productie komt ook op de markt en moeten we allemaal consumeren. De vraag is of dat met de gezondere levensstijl lukt. Daarnaast zien we in verschillende landen, zoals Engeland, Duitsland en Oost-Europese landen, uitbreiding van het glas. Dat helpt niet bij de exportafzet van de Hollandse komkommer.”

Komkommertelers zijn ook bang dat tomatentelers komkommer als wisselgewas gaan gebruiken om van hun virus af te komen. “Voor de komkommerteelt ligt op 650 hectare een kantelpunt. Als we daar overheen gaan, is dat negatief voor de prijsvorming.”

Voor de komkommerteelt ligt op 650 hectare een kantelpunt. Als we daar overheen gaan, is dat negatief voor de prijsvorming

Hoewel komkommer nog steeds een exportproduct is, ziet Van Dalen bij supermarkten meer aandacht voor het Nederlands product, dat ze het hele jaar in het schap willen hebben. “Reden hiervoor is de onzekerheid van levering vanuit Spanje bij slecht weer. En het local-for-local-denken, waarbij meer aandacht is voor waar het product is geteeld. Dit biedt kansen voor de Nederlandse teler en betekent wel meer hogedraad- en belichte komkommerteelten voor jaarrond productie.”

Hogere productie

Volgens Benny Cuypers, Divisiehoofd Verkoop groenten van Belorta, is de komkommerafzet tot nu toe moeilijk geweest. In België is het areaal van komkommers dit jaar met 5% gestegen. “Ondanks het koude weer is het wel zonnig geweest. Hierdoor ligt de productie veel hoger, maar is het nog geen consumptieweer geweest. Hopelijk komt nu de consumptie door het lenteweer wat meer op gang. Dit zal echter het slechte voorjaar niet meteen goed maken. Want in april is het met komkommer richting bodemprijzen gegaan, waarbij de prijzen nauwelijks boven de 10 cent per stuk zijn geweest.”

Ranken over de gewasdraad leggen bij komkommerbedrijf Stouten in Oosterland. - Foto: Peter Roek
Ranken over de gewasdraad leggen bij komkommerbedrijf Stouten in Oosterland. - Foto: Peter Roek

Door de coronamaatregelen is ook in België de horeca gesloten geweest, wat ongunstig was voor de komkommerconsumptie. In het tweede weekend van mei mochten de terrassen weer open.

‘Grote areaal blijft’

Op de Belorta veilingen lag het volume komkommers van februari tot en met april 15% hoger dan in 2020. Cuypers: “Vorig voorjaar was het ook een moeilijke periode voor de komkommerafzet. Daarna is het gedraaid en was het in de tweede helft van het jaar beter. Of dat nu ook het geval zal zijn, is moeilijk te voorspellen, want het grotere areaal dat blijft.”

Of registreer je om te kunnen reageren.