Glas

Achtergrond

Proef Wageningen UR: tomaat reageert op CO2-niveaus

Omdat in de toekomst emissies omlaag moeten – en CO2 schaarser en duurder wordt – kijken onderzoekers van businessunit Glastuinbouw van Wageningen UR in een demonstratieproef naar de effecten van het verlagen van CO2-niveaus bij tomaat.

In de proef, uitgevoerd in het kader van het programma Kas als Energiebon, hanteren de onderzoekers drie verschillende doseerniveaus bij het ras Merlice.

Deonderzoekers beperken het verlies van CO2 door een verlaagde doseersnelheid toe te passen in combinatie met een lagere setpoint voor de CO2-concentratie. De verwachting is dat het gewas zich aan lage concentraties aanpast door de CO2 efficiënter te benutten. Het resultaat van de doseerstrategie is een groot verschil in totale doseerhoeveelheden.

Plantbiomassa gaat verschillen

Tot begin augustus zijn duidelijke verschillen in totale dosering gerealiseerd: 7, 17 en 31 kg/m2. Daarmee zijn er ook aanzienlijke concentratieverschillen in CO2 tussen de behandelingen. Bij metingen in juni bleek de biomassa (in gram per plant) van blad en stengel toe te nemen van laag naar hoog CO2. De vruchtmassa verschilt weinig. Het bladoppervlak is bij hogere concentraties kleiner (door korter blad) en bevat meer droge stof. Een zwaardere stengel en dikker blad duiden op een overproductie aan assimilaten die niet naar de vruchten kan.

Meer huidmondjes bij laag-CO2

Bij laag-CO2 zijn meer huidmondjes/cm2 te zien, terwijl de huidmondjesgrootte niet verschilt. Dit leidt echter niet tot meer fotosynthese en is blijkbaar geen beperkende factor. Fotosynthese-eigenschappen zijn in het bovenste bladpakket niet verschillend tussen de behandelingen, maar onderin lijkt juist bij hoog-CO2 het blad efficiënter met CO2 om te gaan.

De proef loopt nog tot eind oktober. Na de zomermaanden staan de ramen wat minder ver open. Dan zullen duidelijke CO2-verschillen optreden tussen de behandelingen, die de uitkomsten beïnvloeden.

Of registreer je om te kunnen reageren.