Glas

Achtergrond

Waterstromen weerbaar maken

Voor het optimaliseren van de waterstromen en de wateropslag in de glastuinbouw is onder andere het microbiologisch product ClearH2O ontwikkeld.

“Met dit product willen we het water weerbaar maken en een halt toeroepen aan de chemische middelen”, zegt Erik Wijma, salesdirector van Microbac Bioproducts. De biologische producent geeft aan dat dit 100% biologische product geschikt is voor het behandelen van verschillende soorten water en voor het werkbaar houden van leidingsystemen en druppelaars.

Biologisch evenwicht

Van regenwater in een silo of bassin, eventueel aangevuld met slootwater, is niet altijd bekend welke (schadelijke) organismen erin zitten. Om deze af te doden wordt veelal chloor of waterstofperoxide aan het water toegevoegd. Naast de slechte bacteriën worden dan ook de goede gedood. Wijma: “Door in plaats van chloor of waterstofperoxide ons product toe te voegen, krijg je een biologisch evenwicht in het water en blijft het bassin helder. De bacteriën scheiden enzymen uit, die op hun beurt het water zuiveren van organisch materiaal. De gewassen profiteren hiervan.”

Organische koolwaterstoffen

De bacteriën aanwezig in het product leven van organische koolwaterstoffen. Deze koolwaterstoffen gebruiken de bacteriën om te groeien. Bij deze groei worden enzymen geproduceerd, die het water reinigen en zorgen voor een juiste biofilm in de leidingen. Zo zorgen ze ervoor dat het water in optimale vorm komt te verkeren. Bovendien vestigen de bacteriën zich aan de wanden van de opslagtanks of leidingen, waardoor organische stoffen geen kans krijgen zich te hechten. Ook in de leidingen zorgt een gladde binnenwand ervoor dat aanhechting door organisch materiaal, zoals stof en zand, niet lukt en hierdoor blijven de leidingen werkend.

Waterbehandeling

Het microbiologische product is verkrijgbaar in zowel vloeibare als tabletvorm. “De bacteriën zitten in hun sporefase, een levensfase voor ongunstige omstandigheden, waardoor ze langer houdbaar zijn. Na het uitschenken of oplossen in het water komen ze als het ware tot leven en gaan zich vermenigvuldigen. Hierdoor wordt het water weerbaar”, vertelt Wijma.

ClearH2O-100 is geschikt voor behandeling van onder andere giet-, drain-, teelt- en oppervlaktewater. Het product 200 bevat andere bacteriestammen en is speciaal voor het gebruik in leidingen en druppelaars.

Of registreer je om te kunnen reageren.