Glas

Achtergrond

Duidelijke marktleiders in nieuw glasseizoen

De marktleiders in tomaat nemen meer voorsprong dit seizoen, blijkt uit een rondgang. Rustiger is de ontwikkeling in komkommer en paprika, waar fusiepartij Oxin Growers de koppositie (mede) pakt. Het glasseizoen start daardoor met één verkoopkantoor minder.

Bij de start van het Nederlandse glasgroenteseizoen lijkt de brexit-vrees ingewisseld voor angst voor virussen. De afzetorganisaties hebben er alle belang bij dat het coronavirus ingedamd wordt en internationale handelsstromen intact blijven.

Als we de virussen wegdenken, is nu vooral een inventarisatie van de arealen op zijn plaats. Dan blijkt dat de Maasdijkse afzetorganisaties (DOOR en Harvest House) groeien in tomatenareaal. In Barendrecht is Oxin Growers een marktleider paprika dit seizoen (met Harvest House). De fusiepartij is dat ook voor komkommer, maar dan samen met Kompany.

Groei marktleiders

De groei bij Harvest House zit dus in tomaten, maar ook wat in komkommer. Het areaal paprika bleef gelijk bij de marktleider in de (opgetelde) hoofdteelten glasgroenten. Het tomatenareaal van 524 hectare is 44 hectare groter dan vorig jaar (2019). Deze groei schrijft Harvest House toe aan de komst van een nieuw lid (vleestomaten) én overnames of fusies van teeltbedrijven met tomatenbedrijven die bij andere verenigingen zaten. De uitbreiding zit bij de fijnere segmenten tomaat, laat de organisatie weten.

Volledig inzicht Oxin Growers

De fusiepartij Oxin Growers is als enige afzetorganisatie compleet open over het areaal bij de telers. De traditionele teelten tros en los opgeteld beslaat twee derde van het tomatenareaal van Oxin Growers. Met 25 hectare snoeptomaat is dat de grootste categorie in het fijne segment. In totaal staat 25 hectare aubergine bij Oxin Growers-leden en is het biologische glasgroentenareaal 22 hectare. Oxin Growers heeft daarnaast 58 hectare zachtfruit onder glas, waarvan 45 hectare bramen.

Lees verder onder de grafiek.

Tomaat naar komkommer

DOOR meldt groei van het areaal door uitbreiding bij leden en toetreding van nieuwe telers. Bij tomaten zijn dat drie bedrijven. Twee Prominent-telers zijn daarentegen overgeschakeld van tomaat- naar komkommerteelt. DOOR meldt voor tomaat een snelle groei in het segment snack- en troscherry. “In het snacksegment zijn we hard gegroeid middels een nauwe samenwerking met een Marokkaanse partner, waardoor we jaarrond een relevante partner op het schap zijn geworden”, laat de afzetorganisatie weten. Het areaal paprika is uitgebreid door uitsluitend groei bij eigen telers. DOOR is met Purple Pride wel de belangrijkste aubergineproducent (50 hectare) in Nederland.

Lees verder onder de grafiek.

Contracttelers

Het areaal tomaten bij ZON is licht gegroeid naar 177 hectare. Dat is inclusief contracttelers van de afzetorganisatie. Deze telers kiezen voor gedeeltelijke afzet via de klok. Contracttelers leveren onder meer komkommer, losse tomaat, trostomaten, vleestomaten en aubergine. Veruit het grootste deel van het areaal is van leden. Het glasareaal is stabiel bij ZON, zo laat de afzetorganisatie desgevraagd weten.

Kompany en The Greenery gingen niet in op verzoeken mee te werken aan dit verhaal. De informatie zou concurrentiegevoelig zijn. Voor komkommer (The Kompany) en tomaat (The Greenery) is een schatting gedaan. Niet duidelijk wordt daardoor of The Greenery slaagt in het aantrekken van nieuwe leden.

Accenten in tomaat

In de verschillende tomatensegmenten hebben afzetorganisaties hun eigen accenten gelegd.
Oxin Growers is voor losse tomaten de marktleider in Nederland. Met bijna 100 hectare staat circa de helft van dit tomatensegment bij Oxin Growers-telers. The Greenery volgt op afstand.
Prominent is de marktleider bij grove trostomaten met bijna een derde van het areaal in Nederland dat wordt geschat op circa 500 hectares. Andere afzetorganisaties als Harvest House en Oxin Growers volgen op enige afstand, zo valt op te maken uit informatie uit de sector zelf.
Bij cocktailtros, het tweede tomatensegment in Nederland op dit moment, is Prominent met Harvest House de leidende partij, maar blaast ook ZON een aardige partij mee met een kwart van het areaal van iets meer dan 200 hectare in Nederland.
Mini-pruimtros
Voor het type mini-pruimtros is Red Star een grote specialist, maar moet het Harvest House voor zich laten. Red Star zet dit seizoen flink in op de premiumtomaat Red Desire, waardoor dit type in meer vooraanstaande winkelketens in Nederland en Duitsland ligt. Voor mini-troscherry heeft specialist Looije een sterke positie in Nederland voor Harvest House.
De naar schatting vijftien onafhankelijke grotere tomatentelers (die niet zijn aangesloten bij een afzetorganisatie) hebben in totaal 269 hectare teelt onder handen. Dat is bijna evenveel als het areaal van ZON en The Greenery bij elkaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.