Glas

Achtergrond

Relaties verstevigen op glastuinbouw-vakbeurs HortiContact

Glastuinbouw-vakbeurs HortiContact biedt kansen om bij te praten met toeleveranciers over de nieuwste ontwikkelingen.

Op de HortiContact-dagen in Gorinchem verstevigden honderden bekende toeleveranciers hun relaties met telers, maar lieten ook start-ups hun diensten en producten zien. Voor het eerst werd door de beursorganisatie ook een innovatie-award uitgereikt. De award ging in deze eerste editie naar Signify, voor hun GreenPower LED toplighting, die 1:1 Son-T armaturen kan vervangen, met 40% elektriciteitsbesparing. De andere twee genomineerden uit de 43 inzendingen waren het Airmix-systeem van Van der Ende Groep, dat ventilatie en ontvochtiging onder een gesloten schermdoek mogelijk maakt, en de NoNa+ van Ridder die schadelijke natriumgehaltes uit het afvalwater verwijdert via een combinatie van selectieve membranen en elektrodialysetechnologie.

Signify won de HortiContact innovatie-award. - Foto: Peter Visser
Signify won de HortiContact innovatie-award. - Foto: Peter Visser

Waterzuivering

In het kader van het lozingsbesluit staat voorkoming van lozingen en waterzuivering in de belangstelling. Zo toonde Pure Blue haar BZG-gecertificeerde Sonoforce waterzuiveringsapparatuur, op basis van UV en waterstofperoxyde. Uniek is dat de reactor ook bij lage doorstroomsnelheden nog in staat is om betrouwbaar en goed te ontsmetten. Dat is nodig bij water met lage UV-transmissies. Zelfs bij 10% UV-transmissie worden vereiste afbraakpercentages van gewasbeschermingsmiddelen nog gehaald. Conventionele installaties kunnen bij 50% of minder transmissie al moeite krijgen met kortsluitstromen, die een perfecte watermenging en bijbehorende middelafbraak verminderen bij lage doorstroomsnelheden. Een ander onderdeel van de apparatuur is toevoeging van ultrasone geluidsgolven, die leidingen tot een afstand van ongeveer 100 meter schoon houden van biofilm-aangroei. Hierdoor blijft onder andere kwartsglas in de UV-apparatuur schoner, wat de werking en het effect van de UV-lampen verbetert.

Ultrasone golven voorkomen biofilm-aanslag. - Foto: Peter Visser
Ultrasone golven voorkomen biofilm-aanslag. - Foto: Peter Visser

Waterniveau meten

Waterpeilmetingen in bassins en silo’s maken het mogelijk om watervoorraden te beheren. Er kan onder andere alarm gegeven worden als er overloop van silo’s dreigt. Dit is bijvoorbeeld belangrijk om ongewenste lozingen te voorkomen. Een nieuwe door Hendic geleverde robuuste en betrouwbare sensor op basis van radartechnologie meet, van bovenop de silo, de afstand tot het waterniveau. De chip kan gewoon door kunststof silo-afdekkingen heen meten. In tegenstelling tot gangbare drukopnemers kan geen vervuiling optreden en hoeft de sensor na installatie niet meer af en toe gekalibreerd te worden.

Radartechnolgie meet waterniveaus in bassins. - Foto: Peter Visser
Radartechnolgie meet waterniveaus in bassins. - Foto: Peter Visser

Waterstof-wkk

Welke kant de toekomstige energievoorziening precies op gaat, is nog onbekend. Het Duitse bedrijf 2G heeft alvast techniek beschikbaar waarmee aangepaste wkk-gasmotoren op waterstof kunnen draaien. Ook techniek voor biogas was al leverbaar. Waterstof heeft volgens de leverancier als voordeel dat de techniek vertrouwd blijft voor bestaand onderhoudspersoneel. Er kan aan gesleuteld worden. Waar nieuwere technieken als waterstofcellen nog een ‘black box’ zijn als er iets niet werkt.

Waterstof-wkk. - Foto: Peter Visser
Waterstof-wkk. - Foto: Peter Visser

Zonne-energie

Diverse toeleveranciers boden systemen om zonne-energie te benutten. Onder andere ‘Zon Op Water’ biedt drijvende systemen met zonnepanelen op waterbassins. Onder andere in de Wieringermeer is een project uitgevoerd. De panelen kunnen allemaal naar de belangrijkste zonnerichting gericht worden, al is het voordeel van een tweezijdige daksgewijze opstelling volgens de leverancier dat de stroomproductie over de dag heen gelijkmatiger blijft. Het zou volgens de toeleverancier mooi zijn als in de toekomst CO2-winning uit de lucht mogelijk wordt voor de glastuinbouw. De duurzame elektriciteitsopwekking zou hier dan goed mee te combineren zijn om dit proces te laten draaien, omdat de CO2-behoefte in de kas qua uren van de dag vaak overeenkomt met de periode dat er zon is voor stroomopwekking.

Drijvende zonnepanelen op waterbassins. - Foto: Peter Visser
Drijvende zonnepanelen op waterbassins. - Foto: Peter Visser

Krachtige ledlamp

Met een toenemende belangstelling voor belichting, waren overal stands te zien met leveranciers van belichtingsoplossingen, waaronder ledmodules. Oreon presenteerde zich met ‘de kleinste en krachtigste 1.000 Watt ledarmatuur voor de glastuinbouw’. De watergekoelde ledmodule produceert een lichtopbrengst tot 3.100 μMol/s en heeft een efficiëntie van 3,1 μMol/J. Door anderhalf keer zo veel ledjes compact bij elkaar te brengen in een armatuur, is slechts 60% van het aantal armaturen nodig dat bij 1.000 Watt Son-T gebruikelijk is.

Compact watergekoelde ledarmatuur. - Foto: Oreon
Compact watergekoelde ledarmatuur. - Foto: Oreon

Of registreer je om te kunnen reageren.