Glas

Achtergrond

Energie in de ban van coronavirus

Mede door het coronavirus staan allerlei indicatoren in de min, inclusief energieprijzen.

In twee weken tijd is de olieprijs circa 14% gedaald met name als gevolg van het coronavirus in China. De daling is ook beïnvloed door de olievoorraad in Amerika. Uit cijfers blijkt dat de voorraad telkens groter wordt en ondanks de productiebeperkende maatregelen van de OPEC steeds meer olie beschikbaar is.

Er zijn inmiddels al geruchten dat de OPEC de geplande vergadering van aanstaande maart naar voren wil halen om wellicht in te grijpen om verdere daling te voorkomen. Onder handelaren heerst grote twijfel over vraag en aanbod, omdat het aanbod maar lijkt te blijven groeien en de vraag onder druk staat.

De uitval van productie in Libië is nog nauwelijks opgemerkt, maar het gaat hierbij toch al snel om een miljoen vaten ruwe olie per dag die niet meer geproduceerd worden. Dit zou voorheen voor een flinke prijsstijging kunnen zorgen. De uitval van vraag als gevolg van het coronavirus kan nog verder doorsijpelen in de markt, omdat er ook bedrijven buiten China financieel geraakt worden, omdat grote delen van China van de buitenwereld afgesloten zijn.

Gasprijs en warme winter

De milde weersomstandigheden lijken steeds meer vat te krijgen op de koersen van gas voor de korte en lange termijn. Ook het royale aanbod van gas is debet aan de dalende koersen. De kortetermijnprijs voor gas ligt inmiddels onder de 10 cent per kuub en dat is voor een wintermaand zeer laag.

De prijzen voor de lange termijn zijn afgelopen twee weken met circa 2 cent per kuub gedaald. Het vertrouwen onder handelaren is blijkbaar volkomen weggeëbd. Dat er geen vertrouwen is, is redelijk opmerkelijk, omdat er steeds meer gasverbruik is wereldwijd op Nederland na. Het extra verbruik is met name te zien voor de opwek van elektra met gas.

Waar wellicht geen rekening mee wordt gehouden is dat de prijs van gas met gemak weer fors kan stijgen tijdens onverhoopt koude jaargetijden. Wellicht zijn handelaren in de ban van de opwarming van de aarde en gaan ze er niet meer vanuit dat er voorlopig nog koude winters zullen aantreden.

Elektriciteit en emissierechten

De kortetermijnprijs heeft momenteel profijt van de weersomstandigheden, zoals relatief hoge temperaturen en een goed aanbod van wind. Hierdoor is de prijs gedaald. De prijzen van kolen en CO2 emissierechten zijn gedaald waardoor de lange termijnprijzen voor elektra ook dalen.

De vraag naar kolen staat onder druk door de lage gasprijs, maar ook door het Chinees Nieuwjaar en hierop volgend het coronavirus. Hierdoor zijn er zelfs al enkele mijnen tijdelijk gesloten. Voor de CO2-emissieprijzen zijn nog enkele onduidelijkheden omtrent de uitgifte. Er zouden nog geen concrete afspraken gemaakt zijn tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië en ook heeft Duitsland nog geen oplossing voor de hoeveelheid rechten nadat ze hun kolencentrales uitfaseren.

Het lijkt erop dat er voorlopig onduidelijkheid blijft ontstaan over het aantal uit te geven rechten, waardoor de prijzen onder druk staan. Hierbij komt nog dat de vraag naar de rechten steeds zwakker wordt, omdat de opwek van elektra met goedkoop en relatief schoon gas gedaan wordt.

Sjors de Bruijn

Of registreer je om te kunnen reageren.