Glas

Achtergrond

Energievraag lager dan aanbod

De gasprijs staat evenals de prijs van olie onder druk. Ook het stroomaanbod is royaal.

De prijs van daggas is laag door het grote aanbod van liquid natural gas LNG en door de gunstige weersomstandigheden. De prijs van de lange termijncontracten ervaren ook wat neerwaartse druk, wellicht als gevolg van de economische omstandigheden.

In Azië is de prijs van LNG nog altijd laag waardoor de schepen Europa erg goed weten te vinden. De vraag naar LNG in Azië is laag omdat de economie onder druk staat als gevolg van geopolitieke zaken; maar ook de weersomstandigheden zijn mild waardoor er niet veel elektra opwek nodig is. Dit in tegenstelling tot 2018 toen een hittegolf in China de vraag naar elektra naar een hoogtepunt stuwde.

Minder Noordzeegas

De gasvelden in Nederland zijn voor ruim 90% gevuld en gemiddeld in geheel Europa voor een kleine 90%. De gaswinning op de Noordzee loopt fors terug zo blijkt uit gegevens van NLOG (een samenwerkingsverband van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en kenniscentrum TNO). In 2004 produceerden grote bedrijven zoals BP, Total, Shell en de NAM nog 29 miljard kuub gas vanuit de Noordzee, maar inmiddels is dit teruggelopen tot ruim 10 miljard kuub per jaar.

Opvallend is dat in de huidige situatie de grote bedrijven het toneel verlaten voor nieuwe partijen uit het Midden-Oosten. De nieuwe producenten profiteren van alle infrastructuur en hoeven alleen een bron voort te zetten waardoor ze goedkoper kunnen produceren, dit is dan ook hun bestaansrecht. De nieuwe partijen proberen nog de laatste restjes gas uit de putten te halen waarna het aanbod op termijn wellicht in zijn geheel zal ophouden te bestaan.

Lage vraag elektriciteit

De prijzen van de daghandel zijn zwak doordat de vraag laag is en het aanbod royaal. Het aanbod is dermate groot dat de kolencentrales in Nederland nauwelijks gebruikt worden, er zou immers niets aan te verdienen zijn. Er is veel aanbod van windenergie en de vraag naar elektra is laag door de weersomstandigheden in combinatie met het lage verbruik in de vakantieperiode.

In België waar de kerncentrales in tegenstelling tot verleden jaar zonder problemen draaien, is het aanbod van elektra zo groot dat er zelfs een negatieve prijs gezien is de afgelopen periode. De lange termijn heeft tijdens de hitte vorige maand een piek laten zien maar heeft dit inmiddels achter zich gelaten en is nu lager dan voor de hitte maar nog altijd relatief hoog. Reden hiervoor is de hoge prijs voor CO2 emissierechten. Wel lijkt het erop dat de vraag naar emissierechten iets aan het afnemen is doordat de kolencentrales buiten werking zijn en er voor de opwek van elektra met gas minder rechten noodzakelijk zijn. Dat de emissieprijs een daling laat zien kan ook van korte duur zijn omdat deze markt zeer volatiel is.

Handelsoorlog fnuikt olievraag

De handelsoorlog tussen China en Amerika veroorzaakt een tegenvallende vraag naar olie waardoor de prijs de laatste maanden al circa 20% gedaald is. Er zijn handelaren die er vanuit gaan dat de OPEC de aanvoer, welke op dit moment al beperkt wordt, nog verder zal gaan inperken. De beslissing hierover zou in december genomen kunnen worden, hierop vooruitlopend heeft Saoedi-Arabië al aangegeven de productie terug te schroeven. Het feit dat Saoedi-Arabië graag de productie wil verlagen roept ook steeds meer argwaan op, zoals het lijkt willen ze te graag beperken. In het verleden zijn beperkende afspraken altijd een wassen neus geweest omdat niet alle leden zich hieraan conformeren.

De vakanties in Amerika zijn in deze periode in volle gang waardoor er doorgaans meer vraag naar benzine en dus naar olie is, hierdoor lopen de voorraden ook altijd flink terug. Dit jaar is hier geen sprake van. De voorraden zijn al 2 weken achter elkaar gestegen in plaats van gedaald. Dit levert tot op heden een extra prijsdrukkend effect op.

Sjors de Bruijn

Of registreer je om te kunnen reageren.