Glas

Achtergrond

‘Kringlooplandbouw in glastuinbouw geen gelopen race’

Glastuinders zijn niet zo bezig met de Kringlooplandbouwvisie van minister Schouten. Jos van Mil wel.

Tomatenteler Jos van Mil zat namens de glastuinbouw in de klankbordgroep die landbouwminister Carola Schouten adviseerde over haar ambitie om te komen tot kringlooplandbouw. 17 juni maakte zij haar realisatieplan bekend, waarvan Van Mil vindt dat de glastuinbouw openingen worden geboden om stappen te maken. Echter, dan met hulp van de overheid. Want ook voor glastuinders geldt dat marges te klein zijn voor grote investeringen.

Is er goed geluisterd naar de inbreng vanuit de glastuinbouw?

“Het is lastig om tot 1 plan te komen met bijna 14 man aan tafel die allemaal met hun eigen dilemma’s en uitdagingen zitten. Toch worden er ook voor de glastuinbouw mogelijkheden geboden. En dan noem ik vooral het wegnemen van belemmeringen in de regelgeving, die nu innovaties in de weg staan. Ondernemers krijgen experimenteerruimte als ze met goede voorstellen komen; voor bijvoorbeeld stappen maken in geïntegreerd telen kan dat een uitkomst bieden.”

Ook de meeste glastuinders maken te kleine marges om grote investeringen te kunnen doen

Ben je tevreden over hoe minister Schouten haar plannen voor kringlandbouw wil realiseren?

“Waar ik vooral blij mee ben, is dat er een start wordt gemaakt met kringlooplandbouw. Ook voor de glastuinbouw is een meer circulaire economie onvermijdelijk. Het is iets waar glastuinders ook zelf aan willen werken. Dat kunnen zij echter niet alleen, ook al wordt daar wel eens anders over gedacht. Ook de meeste glastuinders maken te kleine marges om grote investeringen te kunnen doen.”

Jos van Mil: "De tuinbouw heeft zelf de handschoen  opgepakt en is al eerder met een eigen visie gekomen".
Jos van Mil: "De tuinbouw heeft zelf de handschoen opgepakt en is al eerder met een eigen visie gekomen".

Op welke vlakken vind jij dat de glastuinbouw er bekaaid vanaf komt?

“Bekaaid is een te groot woord. In de visie wordt wel veel vanuit lokaal ondernemen gedacht en voornamelijk rekening gehouden met grondgebonden teelten. Internationalisering blijft te veel onderbelicht, wat voor een mondiaal opererende sector als de glastuinbouw juist cruciaal is. Niet alleen cruciaal voor deze sector, maar het is ook in het economisch belang van heel Nederland.”

Is de tuinbouw onderbelicht in de LNV-visie op kringlooplandbouw?

“Die indruk kan je krijgen, maar klopt niet helemaal. Dat komt ook omdat de tuinbouw zelf de handschoen heeft opgepakt en met een eigen visie is gekomen, het zogenoemde Tuinbouwakkoord. Schouten is bereid om verduurzamingsplannen van de sector in het akkoord te ondersteunen. In het akkoord komt naar voren dat de tuinbouw al mooie stappen heeft gezet naar kringlooptuinbouw. Maar wat betreft het Klimaatakkoord, automatisering en mechanisering heeft ze nog wel wat uitdagingen voor zich. Daarbij is van belang dat op de lange termijn, 10 tot 20 jaar, wordt gedacht en niet op te korte termijn van enkele jaren. Zodat er niet met een nieuw kabinet weer een andere koers wordt gevaren.”

Onder glastuinders is de visie van Schouten het minst bekend. Verbaast jou dat?

“Niet echt. Glastuinders hebben het al druk zat met hun dagelijkse bedrijfsvoering. Politieke discussies en thema’s volgen ze niet op de voet. Daar zijn de belangenorganisaties meer voor.”

28% van de glastuinders denkt dat kringlooplandbouw levensvatbaar is, 20% niet. Wat denk jij?

“Gezien de vorige vraag neem ik deze percentages niet al te serieus. Ik denk dat op sommige onderdelen kringlooplandbouw levensvatbaar is, maar lang niet op alle.”

Of registreer je om te kunnen reageren.