Glas

Achtergrond

Hortilux genomineerd voor efficiëntere led-armatuur

De meest efficiënte led-armatuur. Dat is de belofte waarvoor Hortilux voor een Greentech Award is genomineerd.

De nieuwe groeilichtarmatuur Hortiled Top 120v19 van Hortilux is genomineerd voor de GreenTech Sustainability Award, volgende week uit te reiken in Amsterdam. Het is de meest efficiënte led-armatuur die nu op de markt is. Met een efficiëntieniveau van 3,5 μmol/Joule is dat een rendementsverhoging van 84% ten opzichte van HPS 1000W. Deze efficiëntie levert directe besparingen op de energierekening op en produceert aanzienlijk minder warmte. Dit maakt het mogelijk om met een hogere intensiteit te belichten met minimale impact op de kastemperatuur.

Meer opbrengst met minder energie

De Hortiled Top 120v19 heeft een hoge lichtoutput en een laag energieverbruik, waardoor het de meest efficiënte groeilichtarmatuur is. Met het beperkte energieverbruik zorgt de nieuwe led-armatuur niet alleen voor een lagere energierekening, maar hoeft er op een locatie ook minder vermogen beschikbaar te zijn om tot een hogere gewasopbrengst te komen. Daarnaast heeft een teler minder armaturen nodig voor het realiseren van het benodigde lichtniveau. Hierdoor verbruikt hij minder grondstoffen voor de productie en wordt het milieu dus minder belast.

Nieuwe groeilichttoepassingen

Het lage energieverbruik in combinatie met de lage stralingswarmte, een kenmerk van de led-armaturen als de Hortiled Top 120v19, creëert nieuwe groeilichttoepassingen. Het belichten kan met een hogere intensiteit en heeft een minimale impact op het kasklimaat. De lagere energiekosten maken het voor telers ook kostentechnisch aantrekkelijk om over te stappen naar led-belichting of naar een hybride groeilichtsysteem (een combinatie van led en Son-T). Hiermee is een hogere opbrengst per vierkante meter tegen lagere kosten te produceren.

Ledbelichting is ook geschikt voor teelten die minder warmtestraling nodig hebben. Vanuit de sierteelt en de zachtfruitsector is daarom steeds meer belangstelling voor de inzet van dit groeilicht.

Nagenoeg geen stralingswarmte

Telen onder ledbelichting is wezenlijk anders dan telen onder Son-T lampen. De energiebalans bij telen met ledlampen is namelijk anders dan bij de teelt onder hogedruk Son-T licht. Deze laatstgenoemde lampen geven relatief veel stralingswarmte af, terwijl ledlampen vooral groeilicht produceren en nagenoeg geen stralingswarmte afgeven. Afhankelijk van de teelt kan het ontbreken van stralingswarmte zowel positieve als negatieve effecten hebben op de productie.

Het ledlicht werkt optimaal in combinatie met de groeilichtsoftware Hortisense. Een teler kan hiermee belangrijke prestatie-indicatoren uit de teeltstrategie monitoren en op basis daarvan de hoeveelheid groeilicht bijsturen. Ook kan een teler een beroep doen op de Growlight Performance Consultants van Hortilux, die helpt met het interpreteren van de groeilichtdata. Zo is een teler er zeker van dat hij de juiste beslissingen neemt voor een optimaal teeltresultaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.