Glas

Achtergrond

Greentech genomineerd: Autonomous Crop Management

Modellen in staat om volledig autonoom het klimaat in de kas aan te sturen. Delphy hoopt er volgende week een Greentech Award mee te pakken.

De service Autonomous Crop Management (autonoom gewasbeheer), ontwikkeld door Delphy en AgroEnergy, is genomineerd voor de GreenTech Innovation Award. Door teeltkennis beschikbaar te maken via slimme datagedreven diensten is een optimale productie mogelijk. Een maximaal teeltresultaat, het effectief aansturen van een groter teeltareaal en datagedreven telen is mogelijk door geautomatiseerde rekenmodellen en sturing.

Teelt en klimaat in 1 model

De modellen bevatten alle innovatieve intelligentie die nodig is om het klimaat van een kas autonoom bij te sturen. Een teler heeft direct inzicht in de uitkomsten en kan op verschillende niveaus bijsturen. “Tegelijk houden onze teeltexperts op afstand alle meetdata en de uitkomsten van de modellen in de gaten”, vertelt Klaas van Egmond van Delphy. Een belangrijk onderscheid met bestaande systemen is dat alle aspecten van de teelt en het klimaat in 1 model worden samengebracht. Een teler krijgt hierdoor constant ondersteuning in het maken van complexe afwegingen. “De modellen zijn in staat om volledig autonoom het klimaat in de kas aan te sturen. Hierdoor hebben telers wereldwijd de zekerheid dat het klimaat in hun kas altijd optimaal wordt gestuurd, zodat het gewas volgens zijn strategie groeit.”

Greentech genomineerd: Autonomous Crop Management

Focus op optimalisatie

Momenteel zijn er 6 komkommer- en tomatentelers in Nederland, Engeland, Amerika en Azerbeidzjan die het autonome systeem valideren en in de praktijk toepassen. Eind 2019 worden er meer telers aangesloten. De focus ligt nu op de optimalisatie van de gewasstrategie en het kasklimaat.

Het autonome systeem is in 3 lagen opgedeeld: strategisch, tactisch en operationeel management. Op het strategische niveau ligt het doel wat de ondernemer heeft vertaald naar een gewas- en klimaatstrategie voor de hele teelt. De tactische modellen bepalen vervolgens voor elk moment in de komende 24 uur wat het ideale kasklimaat is, bestaande uit lichtintensiteit, temperatuur, CO2-concentratie en luchtvochtigheid. Op het operationele niveau worden deze ideale klimaatprofielen vertaald naar setpoints, die elke 5 minuten automatisch in de klimaatcomputer worden geplaatst. Alle lagen optimaliseren continu het doel van de teler. Tevens worden gerealiseerde sensordata van klimaat en plant en de weersvoorspelling continu gebruikt in de autonome besluitvorming.

Integrale oplossing

De optimalisatie is volgend jaar uit te breiden door het management van irrigatie, energie, ziekten en plagen te integreren in het autonome systeem. Van Egmond: “Het is geen doel op zich om alle optimalisatiemodules zelf te ontwikkelen. Het systeem is zo ingericht dat het mogelijk is (deel)optimalisaties van derde partijen te integreren in het autonome management. Op deze manier krijgt de teler een integrale oplossing voor alle verschillende aspecten, die in het teeltproces worden geoptimaliseerd.” Parallel aan deze ontwikkeling zijn de modellen ook inzetbaar gemaakt voor de teelt van onder andere paprika, aardbei, chrysant en phalaenopsis. In eerste instantie is het systeem ontwikkeld voor hightech glastuinbouw, maar de ontwikkelaars richten zich ook op de toepassing in mid- en lowtech tuinbouw.

Potentiële winnaar

“De continue groei van de wereldbevolking en daardoor de toenemende vraag naar voedsel, leidt tot meer kassencomplexen. Hiervoor zijn steeds minder teeltmanager met teeltkennis beschikbaar om de teelt in goede banen te leiden”, vertelt Van Egmond. “Dit probleem kunnen we oplossen door datagedreven productie écht mogelijk te maken. Door de teler een integrale oplossing te bieden waarmee hij op basis van zijn data een optimalisatie van zijn teeltmanagement krijgt.”

Of registreer je om te kunnen reageren.