Glas

Achtergrond

ZON gaat miljoenen uit verkoop steken in leden

ZON gaat de opbrengst van circa € 41 miljoen uit de verkoop van de gebouwen in Fresh Park Venlo steken in het ontzorgen van leden.

De geldelijke opbrengst is voorlopig opgenomen in een bijzondere reserve. Het besluit over de bestemming is unaniem genomen in de ledenvergadering. De opbrengsten van de in oktober verkochte opstallen worden zo mogelijk gestoken in het laag houden van de lidmaatschapskosten en het ontzorgen van telers. “Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat administratieve regeldruk voor kleine bedrijven wordt verminderd en vanuit de coöperatie wordt opgepakt. Afgesproken is dat een klankbordgroep met het bestuur hiervoor voorstellen uitwerken”, aldus een woordvoerder in een toelichting op de jaarcijfers.

Bij de verkoop in oktober stelde ZON de mogelijkheid te onderzoeken van een regionaal stimulerings- en innovatiefonds. Over de bestemming van de opbrengst is de afgelopen maanden veelvuldig gesproken.

Resultaat van € 41 miljoen

ZON maakte over 2018 een winst na belastingen bekend van € 41.368.000. Het veruit grootste deel is het nettoresultaat van de onroerende goed transactie. De grond van Fresh Park Venlo is in erfpacht uitgegeven aan de koper Hines. Die erfpachtinkomsten zullen voor de lange termijn inkomsten vormen voor ZON. In het vierde kwartaal bedroegen de inkomsten € 636.000 uit erfpacht, blijkt uit het jaarverslag. ZON moet daarvoor wel haar eigen panden terughuren.

Krimp ledental

ZON heeft de krimp van leden nog niet gekeerd. In 2019 zijn 175 telers aangesloten, circa 25 minder dan in 2018. In 2018 verloor de organisatie relatief meer omzet in Duitsland dan in Nederland. Het regiokeurmerk Die Frischen dat is ontwikkeld om in het Duitse achterland de positie te versterken moet die ontwikkeling keren. Nu is 19% van de omzet in Duitsland gemaakt (2018) tegen 23% in 2017. De netto omzet bedroeg 255,8 miljoen euro tegen 275,6 miljoen euro in 2017.

Prei en witlof gedaald

ZON zag met name de aanvoer van vollegrondsgroenten en vooral prei en witlof minder worden. Tomaten en asperges waren verantwoordelijke voor de grootste (negatieve) prijsverschillen door lagere gemiddelde prijzen en hadden zo een drukkend effect op de omzet. De kleinere productstroom drukt op de resultaten. ZON blijft zich inzetten om aanwas van nieuwe leden te realiseren. Dit jaar startten drie nieuwe leden.

Of registreer je om te kunnen reageren.