Glas

Achtergrond

Onderzoek naar jaarrond paprikateelt

De eerste resultaten van onderzoek naar jaarrond productie bij paprika, via een teeltstrategie met led-belichting, zijn veelbelovend.

In een stadium dat de donkerste teeltperiode voorbij was, konden telers en andere belangstellenden tijdens een Middag Tuinen bij Delphy Improvement Centre de eerste tussentijdse resultaten bekijken van de proef led-belichting in paprika. Gezien de 140 aanmeldingen was de belangstelling voor de proef erg groot.

Lisanne Helmus-Schuddebeurs (Delphy) presenteerde de aanpak en resultaten tot nu toe, waarna Sander Hogewoning (Plant Lighting) verdieping aanbracht met een presentatie over het sturen op plantbalans.

Lees verder onder de tweet.

Vruchtdunnen

Met name in het begin van de 21 september geplante teelt is vruchtdunning toegepast en buitenlicht ‘weggeschermd’, om de plantbelasting steeds in balans te houden met het lichtaanbod. Die strategie lijkt te werken. De vruchtzetting liep redelijk door in lijn met de geplande 3,5 vruchten per week in de winterperiode. Het vruchtgewicht bleef eveneens stabiel en kwam nauwelijks onder de 200 gram uit.

Verrood stuurlicht

In de proef blijkt aanvullend verrood stuurlicht positief te werken op de internodiën-lengte. Opvallend is dat de combinatie van verrood licht met hybride-belichting (Son-T en led boven het gewas) tot nu toe 1,5 kilo meer productie opleverde dan de variant met 100% led en verrood. Er is nog nader onderzoek nodig om de oorzaak van dit opbrengstverschil echt te kunnen verklaren.

Lees verder onder de foto.

Verrood licht als aanvulling op hybride-belichting, om de strekking bij paprika te bevorderen. - Foto: GFactueel.nl
Verrood licht als aanvulling op hybride-belichting, om de strekking bij paprika te bevorderen. - Foto: GFactueel.nl

Rasverschillen

In de proef zijn ook enkele planten van diverse rassen gezet. De geconstateerde gewas- en opbrengstverschillen geven aan dat niet elk ras even geschikt is voor een winterproductie onder belichting. Helmus en Hogewoning benadrukten beide in hun presentatie dat dit een belangrijk element zal zijn binnen het vervolgonderzoek.

Projectuitvoering

Het onderzoeksproject is een samenwerking tussen LNV, Kas als Energiebron, LTO (gewascommissie paprika) en Signify, met als uitvoerders Delphy en Plant Lighting. Piet Broekharst van Glastuinbouw Nederland/Kas als Energiebron gaf tijdens de Middag Tuinen een korte toelichting over de collectieve financiering van het onderzoek via ‘Kennis in je kas’.

Of registreer je om te kunnen reageren.