Glas

Achtergrond

Eerste resultaten daglichtloos teeltsysteem

De eerste resultaten van daglichtloos geteelde gewassen in het Certhon Innovation Centre zijn bekend.

Een 22 weken durende tomatenteelt in de klimaatkamer van het Innovation Centre bleek bij alle 5 gebruikte tomatenrassen een hoge en stabiele productiviteit op te leveren. Volgens Certhon valt jaarlijks een 50% hogere opbrengst te behalen.

Hoge plantbelasting snackpaprika

Bij snackpaprika resulteerde de eerste teeltronde, afhankelijk van het gebruikte ras, in een 30% tot 86% hogere productie per m² in vergelijking met een onbelichte kas. Wel raakten planten overbelast door te veel vruchten. Een beter schema van oogst en plantbalans kan de resultaten dus verder verbeteren.

Gezonde paprika- en tomatenplanten

Bij beide gewassen zijn gedurende de gehele teeltperiode geen ziektes en/of plagen ontdekt.

Certhon Innovation Centre publiceert uitgebreide proefresultaten.

Of registreer je om te kunnen reageren.