Glas

Achtergrond

‘Een fusie leidt makkelijker tot een volgende’

Pas na 3 jaar écht gefuseerd? Agro Care is al op zoek naar de volgende fusie of overname.

Je hoort wel dat een fusie 2 tot 3 jaar duurt voor complete samensmelting. Dat is niet zo als je – zoals Agro Care en Kesgro – met de buurman fuseert na al jaren intensief te hebben samengewerkt in Harvest House. De nieuwe onderneming is na de fusie in 2016 alweer op zoek naar de volgende schaalvergrotingsslag door fusie of overname in de Nederlandse tomatenmarkt. “Areaal staat er nu genoeg in Nederland, dus laten we maar vooral proberen te groeien door een goed bedrijf over te nemen of te laten instappen”, zegt Kees van Veen, 1 van de 6 Agro Care-aandeelhouders.

Medewerkers betrekken

Dat de fusieonderneming (Agro Care en Kesgro) al zo snel een volgende groeistap overweegt, wil niet zeggen dat de fusie helemaal rimpelloos ging. Eén les is er wel. Van Veen: “Wat we misschien niet goed hebben gedaan is de medewerkers betrekken in het uitwerkingsproces. Door de schaalgrootte kwam er een laag boven de managers. Nu leek het alsof het hen van bovenaf werd opgelegd. Het is ook lastig; uitwerking van een fusie hou je het liefst binnenskamers en bespreek je met de aandeelhouders. Als je de managers betrekt, begrijpen ze de noodzaak.”

Opvallend is dat bij de huidige fusie van Looye en RedStar juist het personeel betrokken is bij de uitwerking. Is dat een les uit de fusie Kesgro en Agro Care?

Van Veen: “Ik weet het niet. Ik spreek Jos Looije natuurlijk wel eens, maar dit is voor ons wel een les geweest ja.”

In juli 2016 maakten Kesgro en Agro Care bekend te fuseren. Eind december werd de handtekening gezet bij de notaris, maar in juli was de grote lijn al klaar. “We hadden toen al afgesproken wie voor hoeveel procent aandeelhouder wordt. Daarvoor hebben we de simpele ebitda-formule (winstgerelateerde waardering, red.) gehanteerd, zodat we er niet te lang over hoefden na te denken. Daarna volgt de uitwerking en het controleren van de waardeschattingen. Onze financieel directeuren hebben daarbij de lead gehad, begeleid door Ernst&Young om de waarderingsslag goed te monitoren.”

Van 1 naar 2 banken en weinig kostenvoordeel

Ook de financiering is bij een fusie een lastig punt. Van Veen: “Onze financiering moest opnieuw geregeld worden. We hadden allebei één en dezelfde bank, maar die vond het te groot worden voor één bank, er moest een tweede bij. Dat zijn langdurige trajecten, waarbij nieuwe hypotheken gevestigd moeten worden.”

Levert dat nog veel oversluitvoordelen op door de lagere rentemarkt?

Van Veen: “Je wordt er niet veel wijzer van, het heeft vooral veel tijd gekost en je gooit er veel advocaatkosten tegenaan.”

Van Veen ziet niet veel kostenvoordelen aan een fusie. Er moest immers een managementlaag bij, maar daar was het niet direct om te doen.

Door samenwerking zijn we minder afhankelijk van individuele mensen

Fuseren om sterker te staan op de markt was ook geen direct argument, omdat die marktrol bij Harvest House ligt. “Wij zien de fusievoordelen op andere plekken. Door samenwerking zijn we minder afhankelijk van individuele mensen, de directie is breder. We kunnen de mensen ook meer uitdaging geven. Managers kunnen uitgroeien naar seniorposities en zo langer aan je binden. Je wordt professioneler in je organisatie en dat maakt verder groeien makkelijker.”

Tunesië en Marokko

De volgende stap is al gezet. “In Tunesië wordt op dit moment uitgebreid. In Nederland willen we uitbreiden door overname en we hebben de aandelen van Van Oers in onze locatie in Marokko van 50% overgenomen.”

Cultuurverschillen per locatie blijft

Hoe zijn de bedrijven omgegaan met de cultuurverschillen? Zijn deze verdwenen? De buurtbedrijven Kesgro en Agro Care kenden elkaar goed. Van Veen vertelt dat mensen na de fusie op een andere locatie werden ingezet. Niet altijd beviel dat door een andere bedrijfscultuur en moest worden geswitcht. “Je ziet dat een cultuur een fusie overleeft. Ondanks dat onze bedrijfscultuur een mengeling is van Agro Care en Kesgro, kan het op de ene locatie anders zijn dan op de andere. Als mensen zich daarbij thuis voelen is dat te managen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.