Glas

Achtergrond

Provincie: glastuinbouwbeleid niet misbruiken

Provincie Zuid-Holland geeft gemeentes meer ruimte om hun glastuinbouwbeleid zelf vorm te geven, maar waarschuwt hen daarvan geen misbruik te maken.

De provincie Zuid-Holland legt in een brief uit waar de versoepeling van haar ruimtelijke regels precies liggen in de verordening ruimte. Ook legt de provincie uit dat als de gemeentes niet in overleg met provincie blijven, dat Zuid-Holland alsnog kan ingrijpen en regels weer strenger zal formuleren.

Verbod functiewijziging kas

Zuid-Holland lijkt gemeentes meer ruimte te geven om ook andere bedrijven toe te laten in glastuinbouwgebieden. Ook verdwijnt een verbod op functiewijziging van kassen in het buitengebied. Toch stelt Zuid-Holland: moeten kassen in het buitengebied in principe gesaneerd worden. Wel is er meer afwegingsruimte voor gemeentes als voldoende rekening is gehouden met de ruimtelijke kwaliteit.

Waarde afromen

Als een oude kas in het buitengebied een andere functie krijgt, kan er sprake zijn van waardevermeerdering. Die waardestijging zou dan moeten worden ingezet om de kwaliteit van de omgeving te verbeteren. Met het bieden van afwegingsruimte geeft de provincie blijk van vertrouwen in gemeenten, maar dat is geen decentralisatie.

Of registreer je om te kunnen reageren.