Glas

Achtergrond

Ook na fusie wil Looye aan collectief bijdragen

De tomatenmarkt werd begin deze maand verrast door het voornemen van Looye Kwekers en RedStar om samen verder te gaan. Ondanks de schaal blijft de nieuwe combinatie aan collectief bijdragen in LTO Glaskracht en GroentenFruit Huis.

Directeur Heleen van Gulik van Looye Kwekers zal het bedrijf met circa € 180 miljoen omzet gaan leiden. De families Looye en Van der Kaaij zullen zich concentreren op hun rol als aandeelhouder en ondernemer. Een moedige stap, maar de families denken dat daardoor juist de toekomst van het familiebedrijf het beste geborgd is.

De 2 bedrijven zijn meer verwant aan elkaar dan op het eerste gezicht lijkt, stelt Van Gulik. Het is aan haar om de bedrijfsculturen samen te smelten en met personeel van beide bedrijven verder te bouwen aan het merkenbedrijf. Van Gulik is sinds oktober 2017 directeur bij Looye Kwekers, en werkte eerder als algemeen directeur in foodbedrijven en heeft een geschiedenis in strategisch advies in groenteteelt.

De naam voor de combinatie wordt Looye Kwekers terwijl de omzet van RedStar met ruim € 105 miljoen groter is dan Looye (€ 64 miljoen). Hoe is die keuze gemaakt?

“Uiteraard is door de beide families gesproken over wat de beste naam zou zijn voor een zo krachtig mogelijke marktpositie. Dat is Looye Kwekers geworden op basis van marktwaarde en reputatie. Hoe met de merken van beide bedrijven wordt omgegaan in de toekomst is nog niet bekend. Eén ding is zeker: bestaande klanten blijven geleverd worden. Samen met medewerkers uit beide bedrijven zullen we aan een krachtig merkenbedrijf gaan bouwen.”

Wat was de belangrijkste reden om nu deze stap te nemen?

“Voor beide families is dat om voor de lange termijn de waarden van het bedrijf te borgen voor de volgende generaties en als zelfstandig familiebedrijf door te kunnen groeien. De omgeving consolideert en dan is een stuk schaalvergroting belangrijk. Als je kijkt hoe deze twee bedrijven zich eigenwijs zelfstandig hebben ontwikkeld, dan passen ze goed bij elkaar. Door schaalvergroting heb je meer onderhandelingsruimte aan de aanbodkant en aan de afzetkant waar ook wordt geconsolideerd.”

Artikel gaat verder onder de foto.

Heleen van Gulik, algemeen directeur Looye Kwekers. - Foto: Paulien van Beusekom
Heleen van Gulik, algemeen directeur Looye Kwekers. - Foto: Paulien van Beusekom

Aan de inkoopkant ziet u die ontwikkeling ook?

“Ja, bijvoorbeeld wat genetica betreft. We willen blijven beschikken over unieke rassen om daar voor de lange termijn baat bij te hebben.”

Er zijn geen familieleden in de Raad van Commissarissen en directie. Is er geen opvolging?

“Er is een duidelijke opvatting over de rollen. De families hebben de rol van aandeelhouders/ondernemers. De raad van commissarissen is er om te controleren en te adviseren/inspireren. Het bestuur bestuurt en de medewerkers werken.”

Is de weg omhoog dan afgesneden voor familieleden?

“Nee. De volgende generatie is juist welkom. Om de rollen zuiver te houden beslist de familie daar echter niet zelf over, maar de RvC in geval van managementrollen en het bestuur wat betreft overige rollen. Het bedrijfsbelang is daarin leidend.”

‘De nadruk ligt bij ons niet op marge maar op smaak’

Voor smaaktomaten is het aantal aanbieders gestegen. De concurrentie stijgt, staan marges onder druk?

“Uiteraard zoek je als aanbieder je eigen plek op de markt. De nadruk ligt bij ons niet op marge maar op smaak. Daar gaan we heel ver in. Daar hoort dan vervolgens een prijs bij.”

U zal toch ook afgerekend worden op winst?

“Looye is waarden gedreven. Als u met Jos Looije zou praten, weet u dat het hem vooral om de ontwikkeling van mensen gaat, niet om winstmaximalisatie zonder meer.”

Is RedStar wat dat betreft een harder bedrijf?

“Dat weet ik niet. We mogen nog niet veel informatie delen zolang de Autoriteit Consument en Markt (ACM) geen uitspraak heeft gedaan. Beide bedrijven lijken echter zeer verwant. Het zijn zelfstandige familiebedrijven, hebben beiden een merkenbeleid en zijn beiden gericht op de hele keten van teelt tot verkoop en marketing. RedStar is natuurlijk uniek met hun positie in Thanet Earth.”

Kijkt ACM naar marktaandeel en welk aandeel is dat voor u?

“We zijn met onze mededingingsadvocaat bezig de melding in te dienen bij de ACM. Of de ACM naar de Nederlandse markt kijkt of naar de Europese markt, naar de markt voor snackgroenten, tomaten of merktomaten, dat weten we in dit stadium nog niet. Als je kijkt naar de omzet in productie zijn we het derde bedrijf in Nederland.”

‘Het gaat ons niet persé om kosten te besparen, maar juist om de koek groter te maken’

Blijft u met licentietelers werken na een eventuele fusie?

“Vraag me dat over een half jaar nog eens, maar ik ga er van uit dat alles blijft zoals het is. We gaan alles zorgvuldig bekijken en daar horen altijd partners bij. Er liggen uiteraard contracten met deze mensen. Het gaat ons niet persé om kosten te besparen, maar juist om de koek groter te maken.”

Een liefdadigheidsstichting wordt aandeelhouder, hoe belangrijk is dat?

“De Liefdadigheidsstichting Theo en Sophia van der Kaaij komt voort uit de stichting De Eik van Looye Kwekers en krijgt een aanzienlijk aandelenpakket. De stichting moet de waarden van het bedrijf bewaken. Het doel is om kapitaal op lange termijn zoveel mogelijk in de onderneming te houden. Met het dividend worden goede doelen gesteund, zoals educatie over tomaten telen in Kenia.”

Kunt u iets zeggen over de afspraken die zijn gemaakt over de mogelijk terug te vorderen GMO-miljoenen bij RedStar?

“Looye Kwekers en RedStar maken momenteel geen aanspraak op Europese subsidies in het kader van de Gemeenschappelijke Marktordening Groente en Fruit (GMO). Bij RedStar wordt de rechtmatigheid van eerder uitgekeerde subsidies betwist voor de rechter. Gelet op die rechtzaken kunnen we op dit moment niet ingaan op vragen hierover.

Hoe staat u als grote teler ten opzichte van collectieve activiteiten in bijvoorbeeld LTO Glaskracht? U zult ook zelf veel budget voor onderzoek en ontwikkeling kunnen genereren?

“Beide bedrijven zijn lid van LTO Glaskracht en hebben zitting in het bestuur van DPA. We zullen ons open opstellen ten aanzien van initiatieven van coöperatieve organisaties en daar onze bijdragen aan leveren. Uiteraard investeren we ook zelf in R&D.”

U kunt samen ook makkelijker investeren in LEDteelt of aardwarmte?

“We zijn in Naaldwijk bijvoorbeeld bezig met aardwarmte, verduurzaming is een speerpunt voor ons.”

U wordt een zeer groot tomatenbedrijf. In het buitenland zijn misschien nog grotere glasgroentebedrijven te vinden zoals Mastronardi in Canada en Noord-Amerika. Zij telen tomaten, komkommer en paprika. Is dat uit risico-oogpunt ook uw doel?

“Ik zie zoveel mogelijkheden in tomaten dat we aan die vraag de komende 10 jaar niet toekomen, denk ik.”

U kunt in de richting naar uw afnemers ook meer doen op marketinggebied, schapmanagement heet dat toch?

“We willen graag samen met retailers kijken hoe we het schap optimaal kunnen inrichten. Ons verhaal vertellen aan consumenten hoort daar bij. We hebben net een campagne achter de rug voor Honingtomaten in Nederland en Duitsland met blogs, abri’s en in Nederland met tv-spotjes. We zijn trots op de smaak van onze tomaten en laten onze tomaten dan ook graag proeven aan mensen. Want proeven is kopen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.