Glas

Achtergrond

Crisishulp voor telers werkt langs elkaar heen

Minister Carola Schouten van landbouw gaat helpen de crisishulp voor ondernemers te verbeteren.

Schouten gaat ervoor zorgen dat de instanties die er al zijn beter gaan functioneren in een netwerk. De hulpverleningsinstanties en de agrarische sector zijn nu onvoldoende van elkaars bestaan op de hoogte en niet alle hulpverleningsinstanties zijn even goed bekend met de doelgroep agrariërs.

Aanbod genoeg

Er zijn genoeg psychosociale hulpverleningsinstanties, zoals de GGD’s, brancheorganisaties, huisartsen, kerkelijke instanties, Zorg om Boer en Tuinder (ZOB), telefonische hulplijn zelfmoord 113 en het vertrouwensloket verwaarlozing welzijn landbouwhuisdieren, concludeert Schouten. De doorverwijzing is alleen niet goed genoeg waardoor agrarische ondernemers niet op tijd bij de juiste hulpverlening terecht komt.

Zelf in actie komen

Hoewel Schouten de organisaties zelf verantwoordelijk acht voor hun zichtbaarheid naar buiten toe, wil ze een bijeenkomst organiseren waardoor de diensten, organisaties en stichtingen beter op de hoogte raken van de problemen en vragen van de doelgroep.

Schouten reageert daarmee op de motie van Geurtsen (CDA) om erop toe te zien dat er in crisissituaties vanaf het begin aandacht is voor de ondernemer en zijn omgeving. Hij riep de minister op daarbij na te gaan of de juiste stappen worden genomen, er voldoende bekendheid is met de ondersteuning en dat de toegang tot de hulpverlening voldoende laagdrempelig is.

Of registreer je om te kunnen reageren.