Glas

Achtergrond

Coöperaties zien areaal paprika en tomaat groeien

Aan het begin van het nieuwe glasgroenteseizoen inventariseert Groenten & Fruit het areaal tomaat, komkommer, paprika en aubergine. In lijn met de CBS-cijfers laten vooral tomaat en paprika een stevige groei zien binnen de coöperaties. We zetten de cijfers en ontwikkelingen op een rij.

Harvest House

Harvest House mag zich qua omvang de grootste glasgroentecoöperatie van Nederland noemen. Met een totaal oppervlakte van 915 hectare, waarvan het grootste deel bestaat uit paprika (50%). Verder kent de coöperatie een flinke uitbreiding in tomaat met ruim 24%, van 344 naar 428 hectare. De oppervlakte van komkommer is verdubbeld naar 24 hectare.

Van Nature

Bij Van Nature blijft de areaalstand praktisch gelijk. Met 544 hectare is het de tweede glasgroentecoöperatie van Nederland. Ook Van Nature is vooral groot in paprika, met een totaal van 308 hectare, wat een kleine stijging is ten opzichte van 2017. Tomaat blijft met 154 hectare gelijk, terwijl komkommer een kleine daling kent van 8%. Aubergine blijft staan op 16 hectare.

Door Partners

Volgens de gegevens die Groenten & Fruit heeft kunnen achterhalen hebben de glasgroentetelers van Door momenteel een totaal oppervlakte van 515 hectare. Met Prominent heeft Door een belangrijk deel van de tomatenproductie in handen. Het areaal groeit in 2018 naar 380 hectare (+7%). In de andere glasgroentegewassen is het aandeel bescheiden: 71 hectare paprika, 40 hectare aubergine en 24 hectare komkommer. Door is met Purple Pride wel de belangrijkste aubergineproducent in Nederland.

Best of Four

Telersvereniging Best of Four boekt op bijna alle terreinen een kleine winst. Zo produceert de coöperatie 25% meer paprika (131 hectare) en een kleine 13% meer komkommer (80 hectare). Ook tomaat groeit met ruim 16% tot 215 hectare. Opvallend gegeven is dat Best of Four geen aubergines meer in eigen huis heeft. Dat was 11 hectare, maar de teler in kwestie heeft besloten zijn afzet anders te organiseren.

Coforta

Het exacte areaal van Coforta blijft moeilijk in beeld te brengen, omdat de coöperatie haar gegevens geheim houdt. Toch heeft Groenten & Fruit een beeld kunnen vormen van de omvang, door een inventarisatie te doen van individuele bedrijven en hun areaal. Uit die inventarisatie blijkt dat Coforta nog slechts een schim is van de totale omvang van wat het ooit was, zo was de omvang in 2013 nog 580 hectare. In 2017 spreken we over een totaal van ruim 350 hectare. Daarvan is tomaat nog steeds het belangrijkste product met ruim 200 hectare, gevolgd door paprika (91 hectare) en komkommer (36 hectare).
Tekst gaat verder onder de foto

Tussen alle tomatentypes blijft trosgrof het grootste segment. - Foto: Peter Visser
Tussen alle tomatentypes blijft trosgrof het grootste segment. - Foto: Peter Visser

Aubergine is goed voor 12 hectare bij Coforta. Overigens wordt door individuele leden aangegeven dat er sprake is van groei binnen de coöperatie. Onduidelijk is of dat enkel uit individuele uitbreiding komt of ook daadwerkelijk door de aanwas van nieuwe leden. Mogelijk biedt de ruimte die Coforta heeft geboden aan leden om meer inspraak te hebben op het verkoopbeleid de kans om het tij te keren.

Overigens heeft The Greenery naast het aanbod van coöperatieleden ook nog beschikking over product van circa 50 contracttelers.

ZON Fruit & Vegetables

Ook bij ZON geen grote veranderingen. Paprika breidt uit met een kleine 20% tot 135 hectare en er is weer een komkommerteler binnen de gelederen, goed voor 8 hectare. Aubergine blijft met 8 hectare gelijk, terwijl tomaat aan lichte daling kent van het areaal. Dat komt uit op 157 hectare (-2%).

Kompany

Kompany is nog steeds de grootste komkommercoöperatie in Nederland, maar qua omvang niet meer zo groot als in haar beginjaren. Volgens de coöperatie zou er in 2017 148 hectare geteeld worden door circa 35 telers. Diverse telers hebben in de afgelopen jaren een beweging gemaakt naar meer belichte teelt om het seizoen op te rekken. Volgens insiders kent Kompany dit seizoen een uitbreiding in areaal, maar dat wil de directie niet bevestigen.

BelOrta

BelOrta is geen Nederlandse coöperatie, maar toch van belang, omdat het dicht aan de grens opereert en ook een aanmerkelijk aantal Nederlandse telers binnen de gelederen heeft. De grootste glasgroentecoöperatie in België verhandelde in 2017 product afkomstig van in totaal 700 hectare glasgroenten. Daarvan bestaat het grootste deel uit tomaat (circa 370 hectare).

Komkommer is het tweede product van de veiling. Daarvan is het areaal stabiel, zo rond de 200 tot 220 hectare. In 2018 zou dit areaal licht kunnen dalen, denkt de veiling. Diverse Nederlandse komkommertelers aan de grens van Noord-Brabant en Limburg leveren aan BelOrta. Volgens productmanager Ludo van Kelst is dat aandeel al enkele jaren vrij stabiel. Hoe groot het Nederlandse aandeel is, wil de veiling niet zeggen.

Op paprikagebied is de veiling een kleine speler, met 78 hectare. Aubergine is een product dat in belang toeneemt. Dat zou met ruim 30% groeien in 2018 tot 29 hectare, aldus Van Kelst.

Overige spelers

Van een aantal spelers is de omvang zo bescheiden dat we ze even kort benoemen:

  • Veiling Zaltbommel vertegenwoordigt een areaal van 27 hectare aan paprika. De overige glasgroenten zijn marginaal van omvang en daar wil de veiling ook geen uitspraken over doen.
  • Mondial Group teelt op 6 teeltlocaties naar eigen zeggen 37 hectare tomaten.
  • Harting Holland, dat eveneens zijn eigen afzet verzorgt, heeft 30 hectare tomaten in beheer.
  • Redstar teelt in Nederland 36 hectare tomaten.
  • Van Gog Kwekerijen, dat afgelopen jaar eveneens de afzet in eigen beheer heeft genomen, teelt op 26 hectare voornamelijk komkommer.
  • Fossa Eugenia komt uit op een kleine 25 hectare glasgroenten. Daarvan is paprika met 16 hectare het belangrijkste bestanddeel.

Bekijk overzichten van alle artikelen over tomaat, paprika, komkommer en aubergine

Of registreer je om te kunnen reageren.