Glas

Achtergrond

Plenum onmisbaar voor geïntegreerde teelt

Het geplande vervallen van de middeltoelatingen van Plenum betekent een bedreiging voor het geïntegreerde teeltsysteem.

Het Ctgb heeft de termijnen van het intrekken van de toelatingen van pymetrozine-houdende producten, zoals Plenum en Tafari, afgerond. Deze besluitvorming volgt op het non-renewal besluit van de Europese commissie, waarbij alle toelatingen van pymetrozine-bevattende producten op termijn dienen te vervallen. Het Ctgb heeft de maximale termijnen van uitverkoop tot 30 april 2019 en een opgebruik tot 30 januari 2020 toegekend.

Onmisbaar

Volgens Glastuinbouw Nederland toont een inventarisatie onder de leden van de ondernemersgroep Plantgezondheid aan dat Plenum onmisbaar is bij de biologische plaagbeheersing van luis en wittevlieg. Wegval van dit middel zou de hele geïntegreerde teeltwijze in gevaar brengen. Een glastuinbouwondernemer uit de ondernemersgroep: “Het is het enige middel dat geen nevenwerking heeft op andere biologische bestrijders. Correcties met andere middelen zullen het biologisch evenwicht verstoren, waardoor meer chemie nodig zal zijn.” De werkzame stof Pymetrozine bevat een aantal unieke eigenschappen, waardoor het zeer veilig kan worden ingezet, zonder de populatieopbouw van de biologische bestrijders sterk te beïnvloeden.

Geen alternatief

Met oog op de selectiviteit voor biologische bestrijders weten telers geen middel aan te dragen dat in hun teeltsysteem een alternatief kan zijn voor Plenum. De zoektocht naar een ander selectief en effectief correctiemiddel voor luis én witte vlieg is in volle gang. De kans dat dit gevonden wordt voor januari 2020 is volgens Glastuinbouw Nederland echter zeer klein, gezien de lange tijdslijnen die registratieprocedures vergen.

Vrijstelling

Indien er geen goed alternatief luis en witte vlieg middel wordt toegelaten, zal Glastuinbouw Nederland een beroep doen op een zogenaamde artikel ’53 vrijstellingsprocedure.

Of registreer je om te kunnen reageren.