Glas

Achtergrond

NVWA: stappen plantgezondheid en openbaarmaking

De NVWA steekt in 2019 zo’n 10% van haar uren in toezicht en beleid voor plantgezondheid, maar 2019 kent grote uitdagingen.

De NVWA maakte vorige week haar Jaarplan 2019 bekend. Voedselveiligheid, natuur en dierenwelzijn zijn speerpunten, maar de NVWA bereidt in 2019 een belangrijke wijziging voor op gebied van plantgezondheid. Om de EU beter te beschermen tegen schadelijke organismen komen er nieuwe regels voor iedereen die plantaardig teeltmateriaal verhandelt. In 2019 publiceert de NVWA verder een ‘Staat van Plantgezondheid’, een grondige analyse van toezicht en risico’s voor de teelt.

Steviger ingrijpen

De nieuwe EU-regels voor plantgezondheid eind 2019 maken steviger ingrijpen mogelijk door lidstaten bij een vondst van een schadelijk organisme. De regels leggen ook meer verantwoordelijkheden bij het bedrijfsleven en geven meer mogelijkheden om risico’s te verminderen. Verder moet de traceerbaarheid van plantaardige producten in de handelsketen verbeteren.

In die werkgroepen bespreekt de NVWA deze onderwerpen met de keuringsdiensten en de sectororganisaties om samen te komen tot een goede uitvoering. Dat gaat onherroepelijk leiden tot veranderingen in de werkwijze van de NVWA, de keuringsdiensten en het bedrijfsleven.

Maatregelen

Zo komt een nieuwe indeling van schadelijke organismen en een uitbreiding van de plantenpaspoortplicht. Bedrijven in de handelsketen komen in een nationaal bedrijvenregister en komt een Europese fytosanitaire referentielaboratoria.

Sanctiebesluiten openbaar

Ook kondigt de NVWA aan dat steeds meer inspectieresultaten openbaar gemaakt worden. De NVWA schrijft: “De NVWA wil dat het actief openbaar maken van inspectieresultaten in 2022 structureel deel uitmaakt van het primair proces van toezicht.”

In 2019 wordt voor verschillende onderzoeken informatie over schriftelijke waarschuwingen en sanctiebesluiten openbaar gemaakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.