Glas

Achtergrond

Rechter: sabotage bassin niet oorzaak ziek tomatengewas

Rechtbank Rotterdam ziet niet in hoe schade aan tomatenplanten het gevolg kan zijn van sabotage van waterbassins met glyfosaat.

ING Bank eist in een rechtszaak dat verzekeraar Achmea de schade vergoedt bij haar klant, een tomatenbedrijf in Zuid-Holland. De schade zou onder een gewasverzekering vallen omdat het wel moet zijn ontstaan door vandalisme. Twee onderzoeksbureaus oordeelden dat de schade alleen het gevolg kan zijn van het moedwillig leegschenken van een fles glyfosaat in de bassins. Andere oorzaken sluiten de bureaus uit. ING voert de zaak omdat ze pandrecht heeft op het gewas.

Drift of sabotage?

Achmea heeft besloten niet tot uitkering van de schade van bijna een half miljoen euro over te gaan, omdat uit onderzoek een andere oorzaak van de schade naar voren komt. Achmea stelt dat het verontreinigde water het gevolg is van drift bij een onkruidbespruiting op het erf begin 2016. De rechter volgt deze verklaring van de schade aan het tomatengewas. Aan de hand van weergegevens op de datum van de bespuiting met veel windstoten, is dat mogelijk, stelt de rechtbank. Het tomatenbedrijf spreekt dit tegen, aangezien het driftbeperkende maatregelen heeft genomen.

Sabotage niet aannemelijk

Aannemelijk moet worden gemaakt dat er mensen zijn die tot zulke sabotage bereid zijn. Het tomatenbedrijf wijst op juridische conflicten met derden in het verleden en beschadigingen van auto’s in het jaar voorafgaande aan de schade in de kas. De rechtbank vindt dit te speculatief en ziet in de technische conclusies van de onderzoeksbureaus van beide partijen aanleiding om uit te gaan van drift bij onkruidbehandeling. Het gewas is behouden doordat de teler op tijd ingreep in het watersysteem op zijn bedrijf.

Of registreer je om te kunnen reageren.