Glas

Achtergrond

Spaanse seizoen nog geen vetpot

In de eerste 4 maanden van het teeltseizoen in Almería lopen zowel productie als omzet van vrijwel alle vruchtgroenten flink achter op vorig jaar. Later planten, zettingsproblemen, watergebrek en virusziekten zijn de voornaamste oorzaken.

Van september tot en met december hebben de vruchtgroententelers in het Zuid-Spaanse Almería veel minder geproduceerd dan vorig najaar (zie overzicht Spaans seizoen). De enige uitzondering vormt aubergine.

Doordat de middenprijzen voor de meeste producten ook lager uitvielen, is de omzet over de hele linie een stuk lager dan vorig seizoen. De omzet van tomaat loopt 15% achter, paprika 19% en komkommer zelfs 36%.De lagere productie heeft een aantal oorzaken, die per gewas kunnen verschillen.

Tomatenproductie 17% lager

Bij tomaat valt op dat vooral de productie sterk is teruggelopen in vergelijking met vorig jaar. De extreme hitte in augustus zorgde voor een tragere start van het tomatenseizoen. Het aandeel trostomaten in het assortiment daalt nog steeds omdat het moeilijk is de kwaliteit te handhaven. In de regio Bajo Andarax (2.000 ha, voornamelijk tomaten) liep de start van dit seizoen vertraging op omdat er geen water beschikbaar was.

Daarnaast zorgde de virusaantasting van TYLCV (overgebracht door Bemisia) voor een lagere productie. In de regio Nijar werd circa 200 hectare al een paar maanden na het planten geruimd werd. Veel andere teelten zijn later in de herfst besmet geraakt met TYLCV. De tomatenprijzen waren op zich goed. De middenprijs over de maanden oktober tot en met december is € 0,87 per kilo (alle typen), nog 3 cent meer dan het seizoen ervoor.

Zettingsproblemen bij paprika

Ondanks de groei van het areaal (+3%) daalde de paprikaproductie in de eerste 4 maanden met 15%. In de eerste plaats werd minder vroege paprika geplant. En door het bijzonder warme weer in het najaar was de gewasontwikkeling lange tijd te vegetatief, waardoor veel zetting verloren ging. Daarnaast was er op veel bedrijven veel aantasting door Tomato Spotted Wilt Virus (TSWV), overgebracht door trips.

De productiewaarde van paprika daalde nog iets meer dan de productie (-19%). De middenprijs over de eerste 4 maanden was € 0,68 per kilo, 3 cent minder dan in het seizoen 2016-2017.

Lagere komkommerprijzen

Komkommer deed in omzet de grootste stap terug. De productiewaarde over het eerste deel van het seizoen kwam uit op circa € 108 miljoen, maar liefst 36% minder dan in het najaar van 2016. De lage prijzen waren de voornaamste oorzaak. De middenprijs lag op € 0,46 per kilo. Dat is 21 cent (33%) minder dan vorig seizoen. Daarbij komt dat de productie 5% lager was, vooral in september en oktober. Vanwege de vrees voor virussen is ook dit jaar weer wat later geplant.

Meer aubergines

Aubergine is het enige vruchtgroentegewas dat een hogere productie realiseerde (+8%). Met uitzondering van september werd iedere maand meer aubergine aangevoerd dan afgelopen najaar. De middenprijs van aubergine haalde weliswaar de topprijzen van vorig seizoen niet, maar € 0,73 per kilo was toch een mooi resultaat. De omzet van bijna € 38 miljoen is 17 % lager dan vorig seizoen, maar nog altijd 30% hoger dan het gemiddelde van de afgelopen 3 seizoenen.

Minder courgettes

Net als bij komkommer is bij courgette de tendens om later te planten vanwege de hoge plaagdruk in de zomer en de vrees voor het New Dehli-virus. Alleen in december was de productie hoger dan in de voorbije twee seizoenen. De middenprijs van € 0,64 per kilo was niet slecht, en werd voornamelijk door hoge prijzen (€ 1,26 per kilo) in september bepaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.