Glas

Achtergrond

Spint blijft lastige belager

Wachttijd, resistentie-ontwikkeling, effect op biologische bestrijders: het kiezen van een geschikt middel tegen spint is kiezen tussen verschillende kwaden. Uitbreiding van het middelenpakket tegen spint is daarom gewenst.

De langere wachttijd bij Nissorun maakt toepassing van dit middel lastig. Tegen Floramite kan spint sneller resistentie ontwikkelen. Vertimec helpt in één klap de gehele aanwezige biologie om zeep, en is daardoor ook geen geschikte oplossing.

Het steekt bij telers dat een bepaald spint-middel in Duitsland wel is toegelaten, terwijl het in Nederland geen toelating heeft. Dat levert veel discussie op. Coördinator Effectief Maatregelenpakket (CEMP) Jeannette Vriend: “Bij toelatinghouders maakt de kleine omvang van de Europese (inclusief de Nederlandse) afzetmarkt het belang klein om een toelating aan te vragen. Je staat vaak onderaan hun wensenlijstje. En wederzijdse erkenning van toelatingen binnen Europa is helaas nog geen makkelijk instrument, omdat veel lidstaten aanvullende eisen stellen, of toch nog stiekem dossiers opnieuw willen beoordelen, terwijl dat niet de afspraak is.”

Schraal weer

Zeker in een jaar als dit, met een afgelopen maand met heel heet en droog weer, is spint heel lastig onder controle te houden. Komkommer is toch al een geliefd gewas voor plagen, zeker voor spint. Komkommertelers zetten standaard al meer biologie in dan hun collega’s met andere vruchtgroenten. Ruim een euro per vierkante meter aan natuurlijke vijanden is niet ongewoon. De teeltwisselingen maken het extra lastig om in een doorgaande lijn een biologisch evenwicht te handhaven, ondanks dat er bij de plantenkweker ook gestrooid wordt. Komkommerteler Ben Bolleboom: “Als je spint hebt, ga er dan maar niet vanzelfsprekend vanuit dat Phytoseiulus, californicus en Feltiella het gaan winnen.”

Pythium

Pythium leek dit jaar een acuut knelpunt in de komkommerteelt te gaan worden, vanwege het verdwijnen van komkommer op het etiket van AATerra. Dankzij inspanningen van LTO Glaskracht en haar landelijke komkommercommissie is alsnog een vrijstelling verkregen.

Lees alles over deze vrijstelling in editie 13 van Groenten & Fruit die vandaag, 23 juni 2017 verschijnt.

Of registreer je om te kunnen reageren.