Glas

Achtergrond

Vergroening vraagt aanpassing beleid

Het is volgens voorzitter Nico van Ruiten van LTO Glaskracht Nederland erg duidelijk geworden dat op het gebied van plantgezondheid een kentering nodig is, net zoals dat bij energie het geval is.

Er is geen andere weg dan vergroenen naar meer duurzaamheid en minder gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Tijdens het jaarlijkse PlantgezondheidEvent in Bleiswijk trok Van Ruiten daarbij wel de vergelijking met koorddansen. Onderzoek moet de juiste nieuwe technieken aanreiken om bij duurzame gewasbeschermingsmethoden niet van het koord te vallen, en er moeten borgingslijntjes blijven in de vorm van goede correctiemiddelen. Zonder dat laatste is het onmogelijk om verantwoord Integrated Pest Management (IPM) toe te passen.

Robuust toelatingsbeleid

Er is een meewerkende overheid nodig om vergroening te faciliteren en stimuleren. Helaas staat het huidige toelatingsbeleid volgens Van Ruiten een succesvolle implementatie van IPM nog in de weg. Eenvoudiger toelating van groene middelen en basisstoffen, erkenning van het belang van IPM bij vrijstellingen, een hogere areaalgrens voor kleine toepassingen en een robuuster toelatingsbeleid zijn volgens hem eenvoudige maatregelen die de vergroening van de teelten verder helpen.

‘Overheid moet geld uittrekken voor groene transitie’

Als het nieuwe kabinet een groene transitie samen met de glastuinbouwsector wil aangaan, moeten zij volgens Van Ruiten hiervoor voldoende financiële middelen reserveren.

Collectieve aanpak

Van Ruiten roept de sector op om te werken aan een collectieve ketenaanpak ten aanzien van vergroening en verduurzaming. Daarvoor zijn al MVO-platforms gestart, om verduurzaming in de gehele keten verder te bevorderen en stimuleren. Ook moet gewerkt worden aan een collectieve privaat-publieke voortzetting van strategische plantgezondheidsonderzoek, als het potje met resterend PT-geld eind dit jaar op is.

Of registreer je om te kunnen reageren.