Glas

Achtergrond

Van der Tak: "Ik kies voor de aanval"

De glastuinbouwsector zal zelf steeds initiatief moeten nemen om met de overheid te zoeken naar oplossingen voor knelpunten op het gebied van plantgezondheid, naast duidelijk laten zien hoe duurzaam telers al bezig zijn.

Tijdens zijn tweede openbare optreden als nieuwe voorzitter van LTO Glaskracht Nederland, na zijn eerste toespraak op het WaterEvent, gaf Sjaak van der Tak tijdens een Gewasgezondheidsdag in Meterik aan dat plantgezondheid het dossier is met de hoogste prioriteit voor zijn organisatie en de sector. Zoals voor de mens medicijnen een laatste hulpmiddel zijn als andere gezonde levenspatronen onvoldoende helpen, zo blijven voldoende en afdoende correctiemiddelen noodzakelijk voor als alle andere plantgezondheidsmaatregelen soms onvoldoende blijken te werken.

Plantgezondheidsplan

Van der Tak wil half november van zijn medewerkers een plan voor de uitvoering van plantgezondheid hebben waarmee telers vooruit kunnen, met een bijbehorende benodigde ‘medicijnkast’-inhoud aan noodzakelijke corrigerende gewasbeschermingsmiddelen.

Sjaak van der Tak. Foto: Peter Visser
Sjaak van der Tak. Foto: Peter Visser

Nieuwe ‘Tuinbouwminister’

Hij wil proactief het initiatief nemen om met dit plan onder andere naar de komende nieuwe minister van Landbouw te stappen en samen een concrete oplossing te zoeken voor knelpunten.

“Ik ben van de aanval”, geeft hij daarbij aan, als er in de zaal een vergelijking met voetbal wordt getrokken. In plaats van verdedigend afwachten wat er allemaal op de sector af komt, pakt hij knelpunten namelijk liever actief aan. De functie van de nieuwe bewindvoerder voor landbouw zou, wat hem betreft, overigens beter aangeduid kunnen gaan worden als minister van Voeding, Land- en Tuinbouw.

Verder wil de Glaskracht-voorzitter zich inzetten voor een gelijkwaardig speelveld in Europa. “Dat telers in Spanje nog middelen gebruiken die u niet mag gebruiken, dat kan niet!”

Vergroening middelenpakket

Tijdens een discussieronde kwamen nog enkele andere aandachtspunten naar voren. Zoals biologische middelen die nauwelijks kans krijgen om een toelatingsaanvraag te doorstaan, doordat ze langs dezelfde strikte huidige beoordelingsmaatlat van chemische middelen gelegd worden. Terwijl de bewijslast voor de werking veel lastiger hard aan te tonen is, vanwege de grotere afhankelijkheid van praktijkomstandigheden, zoals vocht en temperatuur. Daarom wordt gepleit om alleen veiligheidsaspecten te toetsen en het zoeken naar een effectieve toepassing aan de teler over te laten. Net zoals telers in de loop der tijd geleerd hebben om met biologische bestrijders om te gaan, waar ook geen vaste harde toepassingsmethode met werkingsgarantie te geven is.

Kleine toepassingen

Verder werd gepleit om areaalgrenzen voor ‘kleine toepassingen’ snel te verruimen, wat op nationaal niveau kan, zodat het voor de gewasbeschermingsindustrie financieel interessant blijft om toelatingen aan te vragen.

Wettelijk gebruiksvoorschrift

De komende overgang naar wettelijke gebruiksvoorschriften op het etiket, per januari 2018, baart ook zorgen. Er komt dan een maximaal aantal toepassingen per jaar per middel op het etiket te staan. Dat beperkt pleksgewijze behandelingen en effectieve combinatie-toepassingen van middelen.

Lees ook: ‘LTO juicht om komst Van der Tak’

Peter Vissser

Of registreer je om te kunnen reageren.