Glas

Achtergrond

Kleine stap van glastuinbouw naar zonnepark

Het bouwen van een zonnepark op glastuinbouwgronden past binnen provinciale regels.

Die mogelijkheid gebruikt de provincie Zuid-Holland om in Puttershoek, dichtbij Westland, een klein glastuinbouwgebied om te zetten naar een zonnepark. In de verordening ruimte van Zuid-Holland staat namelijk dat in glasgebieden ontheffing mogelijk is voor ontwikkeling van duurzame energie-opwekking.

Dat blijkt uit de ontheffing die de provincie wil geven voor het zonnepark en bedrijventerrein op een voormalig terrein van Suiker Unie. De provincie stelt daarin dat haar glastuinbouwbeleid niet wordt verzwakt door het niet-ontwikkelen van 30 hectare glasbestemming.

Nieuwe plannen

Voor dat terrein van de Suiker Unie in Puttershoek was lang geen overeenstemming over de toekomstige bestemming. Huidige ontwikkelingsplannen van Suiker Unie sluiten glastuinbouw nu uit. In 2014 werd nog uitgegaan van een plan met daarin 30 hectare glastuinbouw en mogelijk 60 hectare in de toekomst.

Een marktanalyse van Agro Adviesbureau uit dat jaar voorzag belangstelling van grote glastuinbouwbedrijven uit het Westland. Voor het verplaatsen van kleinere bedrijven uit de Hoeksche Waard naar Puttershoek zou volgens die analyse onvoldoende interesse bestaan. Volgens de gemeente Binnenmaas is nooit interesse getoond door tuinders voor het gebied, waar ook geen warmtevoorziening is ontwikkeld.

Overlast bedrijven

Wel is er belangstelling van andere bedrijven. Deze bedrijven vallen in de milieucategorie 5, gekenmerkt door geluidsproductie en veel hoogbouw. Om de overlast van het bedrijventerrein voor het dorp Puttershoek te verkleinen, heeft Suiker Unie een akkoord met de gemeente dat het bedrijventerrein verder af komt te liggen van de dorpsrand. Op die verder gelegen gronden was glastuinbouw gepland.

Volgens de gemeente Middenmaas blijft de mogelijkheid voor glastuinbouw in de toekomst nog aanwezig op de plaats waar een zonnepark komt. Er wordt formeel geen streep gehaald door de glastuinbouwbestemming, zo legt de gemeente uit. “Maar een zonnepark ligt er niet voor 5 of 10 jaar. Dat is langer.”

Papieren tijger

De provinciale politiek spreekt zich volgende week uit over de overgang van glasbestemming naar zonnepark. Zo ligt er een motie van het CDA uit 2013 om vol in te zetten op de vestiging van glastuinbouw. Tegenstand lijkt nu echter niet verwachten. Een woordvoerder namens de gemeente: “Er is een klankbordgroep met daarin ook LTO. Het gaat om vloeivelden van de oude Suiker Unie, dus er was niet echt sprake van akkerbouwgebied dat wordt opgegeven. De glastuinbouwbestemming was ook een papieren tijger.”

Of registreer je om te kunnen reageren.