Glas

Achtergrond

Frequent controleren op spint

Tijdens een FrisKom-bijeenkomst deelden komkommertelers ervaringen rond de beheersing van enkele plagen en ziektes in hun teelt.

Spint komt soms al vroeg in het voorjaar voor, waardoor het erop lijkt dat deze plaag toch niet altijd effectief opgeruimd is tijdens de teeltwisseling. De plaaginsecten moeten na ongeveer 20 september opgeruimd zijn, omdat ze anders wegkruipen en in winterrust gaan. Aan de andere kant zien telers ook liever niet dat spint pas in de zomer de kop opsteekt, omdat die zich dan bij hoge temperaturen snel ontwikkelt. De biologie houdt dat vaak niet bij.

Bijtijds een evenwicht opbouwen is dus belangrijk, waarbij het gaat om veel zichtbare natuurlijke vijanden die spint aanpakken. Dit jaar bleek op meerdere bedrijven helaas dat dit nog geen garantie is om spint de baas te blijven. Een wekelijkse controle om schade in het gewas goed in beeld te hebben/houden is noodzakelijk. Ervaring uit het verleden leert dat een beoordeling per twee weken te weinig is.

Opletten voor overige biologie

Op spintplekken presteert swirskii vaak minder goed, waardoor ook het biologisch evenwicht bij de trips-beheersing verstoord kan worden. Soms kan het nodig zijn een spintplaag pleksgewijs bij de draad aan te pakken, om te voorkomen dat een explosieve ontwikkeling plaats gaat vinden. Bij toepassing van een correctiemiddel blijft het wel opletten of ook wittevlieg aanwezig is. Een tik uitdelen aan Encarsia kan wittevlieg uit de hand doen lopen.

De inzet van Feltiella blijkt in de praktijk heel wisselende resultaten op te leveren qua populatieopbouw. Maar als deze galmug eenmaal op gang is, levert hij wel een goede bijdrage, wat rust brengt in de biologische plaagbeheersing van spint.

Plaklinten ophangen

Biologie tegen wittevlieg werkt in de komkommerteelt veelal onvoldoende effectief, is de ervaring van telers. De eerste invlieg direct wegvangen kan daarom behulpzaam zijn. Enkele telers hebben goede ervaringen opgedaan met vanglinten spannen, rondom langs de gevels van de kas.

Biologie tegen wittevlieg werkt in de komkommerteelt veelal onvoldoende effectief, is de ervaring van telers. De eerste invlieg direct wegvangen kan daarom behulpzaam zijn.

Muizen als overdragers

In de aanpak van bontvirus zien telers muizen en andere knaagdieren als een heel geduchte infectiebron. Muizen knagen aan gewasdelen en kunnen met virus besmet plantmateriaal hun nest in slepen. Na ontsmetting van de kas kunnen ze die infectie dan vanuit hun holen weer terug de teeltruimte in brengen.

Een soms ook onderschat aandachtspunt zijn ondergrondse drainafvoerleidingen langs de gevel, die tijdens een tijdelijk afvoercapaciteitstekort overlopen. Er kan dan besmet drainwater op het folie terechtkomen, waardoor virus verspreid kan worden door medewerkers die door dat vocht heen lopen.

Er kan dan besmet drainwater op het folie terechtkomen, waardoor virus verspreid kan worden door medewerkers die door dat vocht heen lopen.

Besmettingsdruk meten

Pythium is onder telers veel minder een actueel gespreksonderwerp dan bontvirus, maar de schade van deze schimmel kan soms groter zijn dan van virus. Pythium kan vooral extra druk geven in lagere opstanden met eenzijdige luchting, waar temperaturen hoog kunnen oplopen. Een krijtje blijkt daarvoor niet altijd afdoende.

Een meting van het aantal sporen in het watersysteem kan een indicatie geven van de besmettingsdruk. Lastig is dat bij de standaard snelle test ook dode sporen meegeteld worden, zodat niet duidelijk is welke bijdrage de ontsmetter al heeft geleverd, en hoe groot de ziektedruk dus werkelijk is. Aan de andere kant zijn er ook gevallen bekend waar nauwelijks sporen werden gemeten, en waar toch veel Pythium optrad. Enkele telers opperden dat het ook zinvol zou kunnen zijn om eens sporen te meten in water uit een substraatpot, direct zodra de plant uit de opkweek op de tuin komt.

Een meting van het aantal sporen in het watersysteem kan een indicatie geven van de besmettingsdruk.

Stekers naast pot

Schraler water geven in de ochtend, zeker op donkere dagen, kan helpen om Pythium minder kans te geven. Als er toch eenmaal planten door Pythium aangetast zijn, kan het nuttig zijn om daar de stekers weg te halen en naast de pot te zetten. De productie neemt daardoor wel wat af, maar planten gaan niet dood aan de schimmel.

Of registreer je om te kunnen reageren.