Glas

Achtergrond

'Rol fossiele warmte in rotonde inperken’

Provincie Zuid-Holland wil bij de aanleg van de warmterotonde beperkt gebruik maken van fossiele warmte. Fossiele warmte mag maar tijdelijk door de buizen stromen.

In het voorjaar komt de provincie met de warmteplannen om die vergroening zo strak mogelijk te sturen met haar investeringen. Het doel is dat de warmterotonde juist groene warmtebronnen stimuleert, omdat het voor marktwerking gaat zorgen tussen fossiele energie en warmte, ook in de glastuinbouw. Het gebruik van fossiele (rest)warmte is dus nodig in het begin, maar staat in Zuid-Holland nadrukkelijk ter discussie.

Marktwerking stimuleren

De provincie volgt daarmee een motie van Provinciale Staten. De provincie wil marktwerking in energie stimuleren en meldt dat de rotonde als doel heeft de ontbrekende schakels in de infrastructuur te verzorgen die belangrijke bronnen als een aardwarmteput en belangrijke afnemers als een stadscentrum met elkaar verbindt op een wijze waardoor gezonde marktwerking ontstaat.

De provincie gaat daarin verder dan de tekst van de motie van de politieke partijen. Die vroegen om een business case waarbij zo min mogelijk geleund wordt op fossiele warmte. De provincie wil dat aandeel fossiele warmte terugbrengen naar nul. Een termijn daarvoor noemt ze overigens niet.

Energiekansenkaart

De provincie stelt verder dat veel gemeente een energiekansenkaart hebben gemaakt. Lokaal kunnen warmtekansen zo goed in beeld gebracht worden voor de omgeving. De kansenkaart kijkt naar beschikbare energie, het type gebouwen en functies, de eigendomsverhouding en infrastructuur. De provincie wil ook met haar warmtefonds lokale initiatieven via deze energiekansenkaart stimuleren.

Of registreer je om te kunnen reageren.