Glas

Achtergrond

Meer tomaten en courgette uit Spanje

De afgelopen weken is de productie van tomaat en courgette in Spanje flink toegenomen door de hogere temperaturen. De tomatenprijzen zijn vorige week in Spanje gedaald naar gemiddeld 35 cent per kilo, bericht de regering van Andalusië in haar weekrapportage.

Opvallend is dat vooral de fijnere sorteringen bij tomaat erg laag geprijsd zijn. Het merendeel van de aanvoer uit de lange teelten bestaat nu uit fijnere tomaten. Deze teelten lopen ten einde waardoor er sprake is van een laatste productiepiek. Door de overvloed aan ronde tomaten is de prijs daarvan gezakt naar 20 tot 10 cent per kilo. Ook trostomaten brengen maar weinig geld op. De kwaliteit is niet meer wat het geweest is. In week 18 steeg het aandeel tweede klasse bij de trostomaten naar 35 tot 40 procent terwijl de prijs op de veilingen rond 20 cent per kilo lag. Grovere sorteringen losse en trostomaten werden veel minder aangevoerd en realiseerden een prijs van 90 cent per kilo.

Weinig paprika en komkommer meer

De aanvoer van paprika uit Almería is erg beperkt. Het afzetvolumen tot en met april was iets hoger dan vorig seizoen, voornamelijk als gevolg van hogere producties tot en met januari. De komkommerproductie uit de voorjaarsteelten steeg vorige week sterk door het mooie weer. Het aandeel lange komkommers is echter gering. Ze brachten in week 18 circa 19 cent per kilo (7,5 cent per stuk) op. Het gaat in Almería nu voornamelijk om korte komkommers en 'slicer'-typen voor de binnenlandse markt.

Veel aubergine gerooid

De hoge temperaturen en instraling zorgden ook bij aubergine voor een productieverhoging. Maar na 5 weken van bijzonder teleurstellende prijzen (onder 31 cent per kilo) hebben veel auberginetelers hun gewas inmiddels gerooid. Daardoor is het totale aubergine-aanbod in april flink gedaald. De auberineprijs steeg vorige week naar 39 cent per kilo.

Grote kwaliteitsverschillen

Bij courgette-aanvoer is in de afgelopen weken sterk gestegen doordat nu ook de productie uit de vollegrond op gang is gekomen. Uit de kas valt de productie van oudere teelten samen met die uit jonge aanplant. De gemiddelde prijs van courgette was in week 18 circa 38 cent per kilo. Door de verschillende herkomsten waren er grote kwaliteitsverschillen.

Of registreer je om te kunnen reageren.