Glas

Achtergrond

Komkommerprijs zakt 'even' weg

De komkommerprijzen zijn deze week sterk gedaald. Vooral de kleinere sorteringen kwamen op de veilingklok al onder de kostprijs. De plotselinge productiepiek lijkt de voornaamste oorzaak.

Al sinds de start van het onbelichte seizoen zijn de komkommerprijzen goed te noemen. In de tweede helft van februari  werd op de veilingklok gemiddeld ongeveer 60 cent genoteerd voor de 35-ers en een dubbeltje mee voor de 40-ers. Daarmee komt de middenprijs ongeveer overeen met de start van het seizoen 2013. Dit jaar begint in ieder geval een stuk beter dan 2014, toen meteen al vanaf de start de komkommerprijzen erg laag waren.
In de eerste week van maart zakten de prijzen al een trede lager. Deze week ging de prijsdaling ineens erg snel. Bij BelOrta halveerde de prijs van de 35-ers in twee dagen naar 15 cent per stuk. De prijs van de 40-ers zakte van 45 naar 25 cent op woensdag. Bij The Greenery en ZON werden vergelijkbare prijzen genoteerd.

Nog Spaans product

Volgens Jos van Dessel is het snel inzakken van de prijs het gevolg van de plotselinge aanvoerpiek als gevolg van het mooie weer. Deze week werd bij BelOrta per dag gemiddeld 2,5 keer zoveel aangevoerd als in week 9. Tegelijkertijd is er nog Spaans product op de markt waar afnemers naar kunnen uitwijken. Handelaren zijn dan niet bereid om 50 cent te blijven betalen.
In Spanje kregen de telers in de afgelopen week gemiddeld 44 cent per kilo, ofwel 17 cent voor een 40-er, zoals valt te zien in het overzicht van de Spaanse dagprijzen. De goede prijzen in februari zijn duidelijk een gevolg van een lagere Spaanse aanvoer.  Voor een deel werd dit veroorzaakt door lage minimumtemperaturen in Zuid-Spanje. Daarnaast zijn er mogelijk minder voorjaarskomkommers geplant vanwege de slechte prijzen in november en december.

'Korte prijsdip'

Het komkommerareaal bij BelOrta is dit jaar weer flink uitgebreid doordat twee grote Nederlandse teler lid zijn geworden van de veiling. Hiermee komt het komkommerareaal op ongeveer 95 hectare, schat Van Dessel. Van de aanvoer komt ongeveer 80 procent uit Nederland. "De telers zijn volwaardig vennoot van de veiling met alle rechten en plichten. Ze leveren onder het Flandria-label en voldoen volledig aan het lastenboek van Flandria."  Het komkommerareaal In heel België en Nederland is volgens Van Dessel ongeveer 10 procent gekrompen. "Handelaren zijn hiervan goed op de hoogte. Ik verwacht daarom dat de prijsdip kort zal zijn."

Of registreer je om te kunnen reageren.