Glas

Achtergrond

Ander voorjaar met minder Spaans product

De komende weken worden aanzienlijk minder Spaanse tomaten verwacht door het koude weer en teeltwisseling op bedrijven met twee teelten per seizoen. Ook bij paprika en komkommer is de productiepiek dit seizoen eerder voorbij dan andere jaren.

In week 5 was de tomatenaanvoer in Almería al 15 procent lager dan de week ervoor. Ondanks dat daalde de gemiddelde tomatenprijs van € 0,78 naar € 0,65 per kilo. Dit is wel nog 16 cent hoger dan in de afgelopen twee jaar. In Nijar, het productiegebied ten oosten van de stad Almería (totaal ongeveer 7.700 hectare kassen met tomaat als belangrijkste gewas) had in week 5 al ruim de helft van de tomatentelers  het gewas geruimd om plaats te maken voor een tweede teelt, aldus de Junta de Andalucía in zijn weekverslag. De rest van de tomatentelers volgen snel, met uitzondering van 10 tot 20 procent die een doorteelt hebben tot half mei. In de tweede teelt komen voornamelijk trostomaten te staan. In de Poniente, het productiegebied ten westen van de stad Almería, worden in de voorjaarsteelt vooral pruimtomaten gezet. Pas in april komt de productie van deze voorjaarsteelten goed op gang. Ook de productie in Marokko is lager. In januari exporteerde Marokko ruim 47 miljoen kilo tomaten naar de EU. Dat is 11 procent minder dan vorig jaar. De laatste week van januari lag de gemiddelde prijs rond € 1,04 per kilo, ruim boven de minimum-entreeprijs van 46,1 cent en het dubbele van de prijs van vorig jaar in dezelfde week.

Lage aanvoer, tegenvallende prijzen

Ook bij paprika is de verwachting dat het productieniveau van vorig jaar niet gehaald wordt, hoewel het areaal met zo'n 15 procent was toegenomen. De vroegste plantingen zijn al vervangen voor een voorjaarsteelt van een ander gewas. Bij de overige gewassen is de zetting en uitgroei vertraagd. Ondanks de lagere aanvoer daalde de prijs van paprika's in week 5 naar gemiddeld  €0,71 per kilo, 17 cent lager dan vorig seizoen. De verklaring wordt gezocht in sterke concurrentie uit Israël en de onbalans in het aanbod van de verschillende kleurtjes voor de stoplichtverpakkingen. De kleinste en middensorteringen realiseerden de hoogste prijzen.
Bij komkommer zijn het voornamelijk de late plantingen (oktober) die nog in productie zijn en afhankelijk van de prijzen en de gewasstand tot maart of april zullen doorgaan. Grote volumes zoals vorig jaar worden niet meer verwacht. Bij de voorjaarsteelten is voornamelijk gekozen voor de andere typen: de korte en Franse komkommer. Na een opleving in week 4 (€ 0,65 per kilo) daalde de gemiddelde prijs van de lange komkommer in week 5 naar € 0,47 per kilo. Ten opzichte van vorig seizoen stellen zowel de kilo-opbrengsten als de prijzen teleur. De gemiddelde prijs voor alle typen komkommers was in week 5 € 0,48 per kilo tegen € 0,87 per kilo in dezelfde week van 2014.

Aubergine beter, courgette best

De uitgroei van aubergines wordt ook vertraagd door de lage temperaturen waardoor de aanvoer een stuk lager is dan vorig jaar. De prijzen daalden in week 5 licht naar € 1,19 per kilo. Maar dit is aanzienlijk beter dan vorig jaar, toen het prijsniveau rond € 0,75 per kilo lag. De meeste (lange) aubergines worden geëxporteerd naar Duitsland, Frankrijk en Italië.
Courgette breekt sinds januari alle records als best betaald product. Na een korte periode van prijzen boven 2,5 euro per kilo zakte de gemiddelde prijs in week 5 naar € 2,14 per kilo, nog altijd bijna 5 keer zo hoog als vorig jaar rond deze tijd. Op de Europese markt is een chronisch tekort aan courgettes ontstaan door lage producties in zowel Marokko als Spanje. Pas eind februari komen de eerste voorjaarsteelten van Almería in productie.

Of registreer je om te kunnen reageren.