Glas

Achtergrond

Sombere toekomst flexibele elektriciteit

In opdracht van LTO Glaskracht Nederland is onderzoek uitgevoerd naar de specifieke waarde potentie van elektrische flexibiliteit van wkkK’s, Power to Heat (PtH) en belichting in de glastuinbouw.

Conclusie is dat de situatie van wkk's in de glastuinbouw niet op korte termijn verbetert en dat de potentiële waarde van de flexibele inzet van PtH en belichting marginaal blijft. Bij het volgen van een meer 'groene' lijn volgens het energieakkoord behoudt flexibiliteit zijn waarde, maar veroorzaken kolencentrales en de grootschalige inzet van zonne- en windenergie lage elektriciteitsprijzen. Dit leidt tot negatieve marges bij wkk's als deze draaien voor de belichting.

Bij een scenario waar fossiel een prominentere plaats blijft innemen, ontwikkelen zich eveneens geen situaties die investeringen in wkk's rechtvaardigen. Netwerkkosten en energiebelastingen limiteren de inzet van PtH en belichtingsflexibiliteit, waardoor het energiesysteem goedkope en duurzame flexibiliteit wordt onthouden.

Rond 2030 is volgens LTO Glaskracht een rooskleuriger beeld te verwachten. De omzet en de marge van wkk's nemen dan toe in de doorberekende scenario's. In het groene scenario otstaan er enkele honderden uren met dermate lage elektriciteitsprijzen dat er beperkte kansen kunnen ontstaan voor Power to Heat.

Of registreer je om te kunnen reageren.