Glas

Achtergrond

Komkommerprijs nog lager dan in EHEC-jaar

De komkommerprijzen op de Duitse groothandelsmarkten zijn dit jaar nog lager dan in 2011. Toen lieten consumenten massaal de groente liggen vanwege de angst voor besmetting met de EHEC-bacterie.

De komkommerprijzen liggen op de Duitse groothandelsmarkten het hele jaar al ver onder het niveau van voorgaande jaren, blijkt uit recente cijfers van het Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). In week 27 werden Nederlandse en Duitse komkommers 24 procent slechter betaald dan dezelfde week van 2013. In de periode voor half juni was het verschil nog groter. Met uitzondering van vier weken in mei-juni ligt de komkommerprijs van Duitse komkommers zelfs lager dan in 2011. Opvallend is dat Belgische komkommers de laatste weken net wat beter betaald worden dan de Nederlandse en de Duitse. Dat was vorige week ook het geval op de groothandelsmarkt van Berlijn. Door constant goede kwaliteit en slechts twee maatsorteringen weten kopers wat ze aan Belgische komkommers hebben en komt het nauwelijks tot prijsverlagingen, schrijft BMLE.

Veel Duits product

Sinds half juni komt het merendeel van de lange komkommers uit Duitsland zelf. In week 27 was het marktaandeel van eigen product 62 procent, tegen 25 procent uit Nederland en 13 procent uit België. Van prijsvoordeel voor de Duitse komkommers is nauwelijks meer sprake. Uit België afkomstige komkommers werden de afgelopen weken zelfs een paar cent per kilo beter betaald. Nederlandse komkommer noteerde 2 tot 5 cent per kilo lager dan de Duitse.
Tot week 13 was Spanje nog vertegenwoordigd op de Duitse groothandelsmarkten (marktaandeel van bijna 30%).  Tussen week 14 en  week 19 nam Nederland ongeveer 40 % van de komkommermarkt voor zijn rekening. België wist zijn aandeel daarna nog even te verhogen (tot 26 % in week 20), maar wordt daarna ook teruggedrongen door de aanvoer van Duitse komkommers.

 

Gemiddelde weekprijzen Duitse komkommers op Duitse groothandelsmarkten (€/100kg)

Bron: BMLE


18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
2011
113 102 91 88 74 66 87 100 86 83
2012
104 127 141 112 95 100 106 110 109 105
2013
122 131 128 119 147 129 117 93 103 107
2014 81 83 101 99 91 88 84 87 85 81

Of registreer je om te kunnen reageren.