Glas

Achtergrond

Spanningen in Oekraïne beïnvloeden energiemarkt

De elektriciteitsprijzen zijn licht gestegen. De prijs voor 2015 was begin van de week €43,78 per MWh. De stijging van de elektriciteitsprijzen wordt veroorzaakt door de sterke prijsstijging op de kolenmarkt, volgens Nuon.

De afgelopen week is de kolenprijs voor 2015 gestegen tot het niveau van $83,80. Dit is circa 3 dollar hoger dan aan het begin van dit jaar. Deze prijsstijging zal er toe leiden dat de elektriciteitsprijzen naar verwachting verder zullen oplopen.
De oorzaak van de hogere kolenprijzen komt door de spanningen rondom Oekraïne. Pas als er sprake is van een ontspanning van de situatie zullen de kolenprijzen van 2015 dalen tot het prijsniveau dat een daadwerkelijke afspiegeling is van het vraag- en aanbodniveau.
Ondanks de geopolitieke spanningen blijven de olieprijzen zich in nauwe bandbreedtes bewegen tussen 105 en 110 dollar. Hoewel deze spanningen een onzekere factor blijven, denkt ABN AMRO dat de invloed hiervan op de olie- en gasprijzen dit jaar en in 2015 kan afnemen. De stijging van de olieproductie in OPEC- en niet-OPEC-landen zal volgens deskundigen van de bank leiden tot een ruime olievoorraad. Hierdoor verwacht ABN AMRO dat de (Brent) olieprijs zich naar de onderkant van de lange-termijn bandbreedte van 100-120 dollar per vat zal bewegen. Hoewel gasprijzen vaak in het tweede kwartaal van het jaar door een lagere seizoen vraag onder druk komen te staan, is dat dit jaar waarschijnlijk niet het geval. De reden is dat de gasvoorraden in de Verenigde Staten na de strenge winter moeten worden bijgevuld, daardoor zal de vraag naar gas in de komende tijd hoog blijven. In Europa bevonden de gasprijzen voor de korte termijn zich in een dalende trend ($19,54 per kuub), in tegenstelling tot de lange termijnprijs ($24,18 per kuub), ondanks de onzekerheid over gasleveringen uit Rusland naar Europa. Naar verwachting zal deze trend doorzetten. Dat er verschil kan grotendeels toegeschreven worden aan de risico-inschatting van de politieke instabiliteit in Oekraïne. Naar schatting worden de grootste risico's de komende winter verwacht, omdat een verstoring in het gasaanbod dan kan leiden tot sterk hogere prijzen. Hierdoor wordt vooral voor de komende winter een risicopremie berekend.

Of registreer je om te kunnen reageren.